Kwalifikowanie napawania warstw trudnościeralnych pracujących w warunkach przemysłu cementowego

Main Article Content

Robert Bęczkowski
Marek Gucwa

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań nad napoinami trudnościeralnymi przeznaczonymi do pracy w warunkach przemysłu cementowego. Głównym celem pracy była próba wykonania pełnego kwalifikowania procesu napawania półautomatycznego zgodnie z wymaganiami PN EN ISO 15614-7 przy wykorzystaniu drutu dającego twardości sięgające do 60 HRC warstwy wierzchniej w jednym przejściu o ściegu szerokim na 10 i 20 mm. Następnie próbki poddano badaniom nieniszczącym to jest badaniom wizualnym i penetracyjnym oraz badaniom niszczącym w postaci badań metalograficznych makroskopowych i mikroskopowych, badaniu twardości. Zastosowanie niniejszej normy nie daje możliwości akceptacji kwalifikowania technologii napawania z wykorzystaniem materiałów dających bardzo twarde warstwy wierzchnie zawierające w swojej strukturze wydzielenia węglikowe. 

Qualifying of hardfacing surfacing layers operating under conditions of the cement industry 

Abstract

The paper presents results of research on surface hard wearing designed to work in the cement industry. The main objective of the study was to perform a full qualification semiautomatic welding process in accordance with the requirements of PN EN ISO 15614-7 using a wire giving a hardness of up to 60 HRC surface layer in a single pass with a bead wide for 10 and 20 mm. The samples were then subjected to non-destructive testing is testing and visual and liquid penetrant testing destructive testing in the form of macroscopic and microscopic metallographic, hardness test. Application of this standard does not allow acceptance of qualification of welding technology using materials with a very hard outer layer containing in its structure separating carbide. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Bęczkowski and M. Gucwa, “Kwalifikowanie napawania warstw trudnościeralnych pracujących w warunkach przemysłu cementowego”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 9, Sep. 2015.
Section
Original Articles

References

PN EN ISO 15614-7 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa- nia metali-Badanie technologii spawania-Część 7 : Napawanie.

T. Paczyński; Wybrane aspekty napawania nowoczesnymi materiałami dodatkowymi, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2015.

M. Gucwa, R. Bęczkowski, Odporność na erozyjne zużycie strumieniowe napoin wykonanych drutem proszkowym samo osłonowym przy kącie padania ścierniwa 60°, Przegląd Spawalnictwa, 10/2011.

R. Bęczkowski, Właściwości wykładzin trudnościeralnych stosowanych na elementy przesypowe wykonane techniką napawania drutem rdzeniowym, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007.

S. Wawak, Zarządzanie jakością-Teoria i Praktyka. Helion, Gliwice 2006.

Leszek A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Gliwice Warszawa 2002.

M. Hebda, A. Wachal, Trybologia, WNT, Warszawa 1980.

S. Peukert, Cementy powszechnego użytku i specjalne - podstawy produkcji, właściwości i zastosowanie, Stowarzyszenie Producentów

Cementu, Kraków 2000.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>