Published: 2015-09-15

Ocena jakości i odporności erozyjnej powłok natryskiwanych łukowo

Artur Czupryński, Aleksander Lisiecki, Agnieszka Kurc-Lisiecka

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne natryskanych plazmowo powłok ZrO2-8Y2O3

Krzysztof Sokołowski, Wojciech Żórawski, Anna Góral, Medard Makrenek

Determination of residual stresses in metal coatings thermally sprayed on Al2O3 substrate

Dariusz Golański, Małgorzata Kujawińska, Tomasz Chmielewski, Grzegorz Dymny, Jolanta Zimmerman