Published: 2021-05-09

Butt welding of thin sheets of S960MC steel

Milos Mician, Martin Fratrik , Libor Trsko, Marek Gucwa, Jerzy Winczek, Łukasz Skroński

5-12

Influence of austenitic interlayer on the properties of stellite padding welds after impact-hardening

Weronika Henzler, Mateusz Sawa, Przemysław Trębicki, Mirosław Szala, Grzegorz Winiarski

13-20