Spawanie złączy doczołowych rur ze staliwa G17CrMo5-5 do pracy w podwyższonej temperaturze

Main Article Content

Marek Gucwa
Robert Bęczkowski
Marcin Sobala

Abstract

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze spawalnością i spawaniem staliwa G17CrMo5-5 przeznaczonego do pracy w podwyższonej temperaturze. Staliwo to może być wykorzystane do wykonania komory zaworowej turbiny parowej. W pracy opisano sposoby przygotowania materiału do spawania oraz proces spawania metodami TIG/MMA i obróbkę cieplną po spawaniu. Próby spawania przeprowadzono w pozycjach PH i PC. Próbne złącza poddano badaniom niszczącym w zakresie: badanie pracy łamania, badanie rozkładu twardości oraz wykonano badania makroskopowe. W otrzymanych wynikach badań zauważalne są różnice w właściwościach złączy wykonywanych w różnych pozycjach co związane jest z ilością ciepła wprowadzonego do złącza podczas procesu spawania. 

Tube butt welding of cast steel G17CrMo5-5 to work at elevated temperature 

Abstract

The article presents basic issues related to weldability and welding of cast steel G17CrMo5-5 designed for use at elevated temperatures. This cast steel can be used to perform the valve chamber of the steam turbine. This paper describes how to prepare material for welding and TIG welding process / MMA and post-weld heat treatment. Welding tests carried out in positions PH and PC. The trial joints were tested destructive in terms of: breaking work testing, hardness distribution testing and macroscopic tests were performed. There are noticeable differences in the obtained tests results in the properties of joints made at different positions which is related to the amount of heat introduced into the connector during the welding process. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Gucwa, R. Bęczkowski, and M. Sobala, “Spawanie złączy doczołowych rur ze staliwa G17CrMo5-5 do pracy w podwyższonej temperaturze”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 10, Oct. 2015.
Section
Original Articles

References

Dobrzański L.A; Podstawy Nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2002.

Perzyk M., S Waszkiewicz S., Kaczorowski M., Jopkiewicz A.; Odlewnictwo, WNT, Warszawa 2000.

PN-EN 10213:2010 Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem.

Wodecki D.; Technologie naprawy odlewów korpusów oraz uzbrajania komór zaworowych turbin wielkogabarytowych wykonanych ze stali energetycznych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2010.

R. Bęczkowski, M. Gucwa: Wybrane aspekty napraw odlewów korpusów urządzeń energetycznych, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 87, Nr 5, s. 10-109, 2015.

M. Żuk: Naprawa odlewów staliwnych typu duplex GX2CrNiMo- Cu25-6-3-3 metodą MAG drutem proszkowym, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 87, Nr 5, s. 9-14, 2015.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>