Plany jakości przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych

Main Article Content

Robert Bęczkowski
Marek Gucwa

Abstract

Artykuł zawiera opis wymagań dotyczących planów jakości z uwzględnieniem norm przedmiotowych. Zawiera opis hierarchii systemów jakości, czynników produkcji mogących mieć wpływ na uzyskiwaną jakość wyrobów spawanych. Przedstawia kierunki działań jakościowych przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych, wskazuje identyfikację punktów nadzoru, opisuje zasady tworzenia planów jakości w odniesieniu do wymagań PN EN ISO 9001, PN EN ISO 3834, PN ISO 10005 oraz PN EN 1090. 

Quality plan of the manufacture of steel structures 

Abstract

The article contains a description of the requirements for quality plans with regard to these standards. Contains a description of the hierarchy of quality systems, production factors which may affect the quality of welded products obtainable. Qualitative ways forward the manufacture of steel structures, indicates the identification of points of supervision, describes the rules for creating quality plans in relation to the requirements of the PN EN ISO 9001, PN EN ISO 3834, PN ISO 10005 and PN EN 1090. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Bęczkowski and M. Gucwa, “Plany jakości przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 5, May 2015.
Section
Original Articles

References

PN EN 1090, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN ISO 3834:2007, Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 1-5.

PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania

PN ISO 10005:2007, Systemy zarządzania jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości

Bęczkowski R., Plany jakości przy wytwarzaniu konstrukcji stalo- wych, Katowice 2015

Urbaniak M., Zarządzanie jakością Teoria i praktyka. Warszawa: Difin, 2004.

Wawak S., Zarządzanie jakością-Teoria i Praktyka. Gliwice, Helion, 2006

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>