Production welding of a heat-resistant cast steel GX40NiCrNb35-45

Main Article Content

Sławomir Parzych
Marek Gucwa
Robert Bęczkowski

Abstract

The paper presents the results of qualification of produc- tion welding procedures for heat-resistant cast steel in grade GX40NiCrNb35-45 with used filler material in grade WZ 35 45 Zr (PN-EN ISO 14343). Qualification of welding technology was made in accordance to PN-EN ISO 11970. Test welded joint was made using 141 method and non-destructive and destructive testing were performed in order to determine the mechanical properties of the welded joint. Completed tests met the requirements of PN-EN ISO 11970 and were the ba- sis of the welding procedure qualification record.

in polish

Spawanie produkcyjne odlewu staliwnego żaroodpornego GX40NiCrNb35-45

W pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań kwalifikowania technologii spawania produkcyjnego odlewu staliwnego żaroodpornego w gatunku GX40NiCrNb35-45 przy użyciu materiału dodatkowego w gatunku WZ 35 45 Zr wg PN-EN ISO 14343. Badanie kwalifikowania technologii spawania wykonano zgodnie z PN-EN ISO 11970. Złącze próbne wykonano metodą 141 i następnie przeprowadzono badania nieniszczące oraz niszczące określające własności mechaniczne złącza. Wykonane badania pozwoliły spełnić wymagania zawarte w PN-EN ISO 11970 i były podstawą do wystawienia protokołu kwalifikowania technologii spawania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
S. Parzych, M. Gucwa, and R. Bęczkowski, “Production welding of a heat-resistant cast steel GX40NiCrNb35-45”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 5, May 2018.
Section
Original Articles

References

ASM Handbook, Volume 1, Properties and Selection: Irons, Steels, and HighPerformance Alloys, ASM International, Materials Park, Ohio, 2005.

Babakr A.M., Al.-Ahamari A., Al.-Jumayiah K., Habiby F.: Sigma chase formation and embrittlement of cast iron-chromium Nikel (Fe-Cr-Ni) alloys, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, 2008, vol. 7, No. 2, pp. 127-145.

Patchett, B.M. and Skwarok, R.W.: Welding metallurgy of 20Cr-32Ni-Nb and HP45 castings, Materials for Resource recovery and Transport, Metallurgical Society of CIM, 1998.

Shinozaki, K. et al: Deterioration of weldability of long term aged HP heat-resistant cast steel containing Nb, Mo and W, Quarterly Journal of the Japan Welding Society, Vol. 12, No. 2, 1998, pp. 223-232.

Vekeman J., De Waele M.: Repair welding of HP40-Nb, Welding in the World, 2010, Vol. 54, No 3/4, pp. 34-42.

http://www.kubotamaterials.com/alloys/heat_resistant/KHR45A.pdf (7.04.2018).

http://www.manoirindustries.com/site/docs_wsw/RUB_75/FICHE_IN- TERNET_XTM.pdf (7.04.2018).

Shi S., Lippold J. C., Ramire J.: Hot Ductility Behavior and Repair Weldability of Service-Aged, Heat-Resistant Stainless Steel Castings, Welding Research, 2010, Vol. 89.

Tasak E.: Metalurgia spawania, JAK, 2008.

PN-EN ISO 11970:2009 Instrukcja technologiczna spawania i kwalifikowanie technologii spawania produkcyjnego odlewów staliwnych.

PN-EN ISO 14343:2010 Materiały dodatkowe do spawania Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych Klasyfikacja.

PN-EN 10295:2004 Odlewy ze staliwa żaroodpornego.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>