The tendency to hot cracking of the welded joints of nickel superalloy Inconel 617

Main Article Content

Natalia Nakonieczna
Janusz Adamiec

Abstract

The paper presents the results of the propensity of hot cracking of the nickel superalloy Inconel 617. The tests were carried out on nickel sheets with a thickness of 1, 3 and 5 mm using a Houldcrofts test in variable stiffness of the welded joint. In Houldcrofts test by using tungsten electrode in inert gas, remelting alloy Inconel 617 with additional material without additional material were made. In test the indicator A was designated, understood as the ratio of the crack length to the length of the sample, which is expressed as a percentage. Studies have been complemented by metallographic and fractography analysis, also made microanalysis of the chemical composition EDS of the crack surface and the surface, which is perpendicular to the direction of welding. The results allowed to describe the hot cracking mechanism of welded joints of nickel superalloy Inconel 617. 


in polish

Skłonność do pękania gorącego złączy spawanych z nadstopu niklu Inconel 617

W pracy przedstawiono wyniki oceny skłonności do pękania gorącego nadstopu niklu Inconel 617. Badania przeprowadzono na blachach o grubości 1, 3 oraz 5 mm wykorzystując próbę Houldcrofta w warunkach zmiennej sztywności złącza. W próbie Houldcrofta, używając nietopliwej elektrody w osłonie gazów obojętnych, wykonano przetopienia stopu Inconel 617 z materiałem dodatkowym i bez materiału dodatkowego. W próbie wyznaczono wskaźnik A rozumiany jako stosunek długości pęknięcia do długości próbki, który jest wyrażany w procentach. Badania zostały uzupełnione o analizę metalograficzną i fraktograficzną, mikroanalizę składu chemicznego EDS z powierzchni pęknięcia oraz powierzchni prostopadłej do kierunku spawania. Uzyskane wyniki pozwoliły na opisanie mechanizmu pękania złączy spawanych z nadstopu niklu Inconel 617. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
N. Nakonieczna and J. Adamiec, “The tendency to hot cracking of the welded joints of nickel superalloy Inconel 617”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 5, May 2017.
Section
Original Articles

References

Hernas A., Dobrzański J., Pasternak J., Fudali S.: Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015.

Adamiec J., Łyczkowska K., Tomaszewska A.: Wpływ technologii spawania laserowego na strukturę i właściwości złącza nadstopu niklu Inconel 625, Przegląd Spawalnictwa, nr 10, s. 81-83, 2015.

Dul I., Jakubowski J., Senkara J.: Spajanie zaawansowanych stopów Ni w przemyśle lotniczym, Rudy i Metale Nieżelazne, nr 7-8, s. 397-405, 2011.

Adamiec J.: Własności korozyjne napawanych warstw na elementach kotłów do spalania biomasy i odpadów komunalnych, w: Procesy niszczenia oraz powłoki ochronne stosowane w energetyce, s. 201-218, Słok k. Bechłatowa,12-13 marca 2015.

Tuz L., Pańcikiewicz K., Tasak E., Adamiec J.: Badania skłonności do pęknięć gorących wybranych stopów niklu, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, nr 4, s.162-169, 2016.

Liu W., Lu F., Yang R., Tang X., Cui H.: Gleeble simulation of the HAZ in Inconel 617 welding, Journal Materials Processing Technology, 225, pp. 221-228, 2015.

Ren W., Lu F., Yang R., Liu X., Li Z.: Liquation cracking in fiber laser we- lded joints of inconel 617, Journal Materials Processing Technology, 226, pp. 214-220, 2015.

Tasak E.: Metalurgia spawania, Wydawnictwo JAK, Kraków 2008.

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Pilarczyka: Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, tom 1-2, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2014.

Adamiec J.: Spawalność odlewniczych stopów magnezu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>