Published: 2016-04-11

Spawanie złączy doczołowych jednorodnych ze stali Super 304H

Maciej Gątarek, Jacek Słania, Łukasz Rawicki, Grzegorz Golański, Ryszard Krawczyk, Paweł Urbańczyk

Ocena skłonności do pęknięć zimnych złączy spawanych stali w próbie implantacyjnej

Krzysztof Pańcikiewicz, Anna Zielińska-Lipiec, Lechosław Tuz, Łukasz Rakoczy