Badania skłonności do pęknięć gorących metodą Blancheta

Main Article Content

Lechosław Tuz
Krzysztof Pańcikiewicz
Janusz Adamiec

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki oceny skłonności do pęknięć gorących dwóch stopów niklu 600 i 617. Próby przeprowadzono na blachach cienkich (1 mm) wykorzystując metodę Blancheta. Uzyskane wyniki wskazują na skłonność badanych materiałów do pęknięć gorących przy określonym stopniu odkształceń i naprężeń. Pęknięcia zlokalizowane są w obszarze stało-ciekłym. Nie zaobserwowano ich występowania w dalszej części spoiny. 

Evaluation of hot crack susceptibility by the Blanchet method 

Abstract

The paper shows the results of hot crack susceptibility tests of 600 and 617 nickel alloys. The thin plates (1 mm) in the Blanchet method were used for tests. The increase of hot crack susceptibility of tested alloys with strain and stress is obtained in the mushy zone (S+L). In the other areas of weld metal the cracks were not observed. 
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
L. Tuz, K. Pańcikiewicz, and J. Adamiec, “Badania skłonności do pęknięć gorących metodą Blancheta”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 4, Apr. 2016.
Section
Original Articles

References

Song K.H., Nakata K.: Effect of precipitation on post-heat-treated Inconel 625 alloy after friction stir welding, Materials and Design, 31 (2010), s. 2942÷2947.

Yenia C., Koc-akb M.: Fracture analysis of laser beam welded superalloys Inconel 718 and 625 using the fitnet procedure, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 85 (2008), s. 532÷539.

Yilbas B.S., Akhtar S.S., Karatas C.: Laser surface treatment of Inconel 718 alloy:Thermal stress analysis, Optics and Lasers in Engineering, 48 (2010), s. 740÷749.

Pakieła Z.: Microstructure and mechanical properties of Inconel 625 superalloy, Obróbka Plastyczna Metali, t. XXI, 3 (2010), s. 143÷154.

Huang C.A., Wang T.H.,. Han W.C, Lee C.H.: A study of the galvanic corrosion behavior of Inconel 718 after electron beam welding, Materials Chemistry and Physics, 104 (2007), s. 293÷300.

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych Tom 1 Spawalność stali, Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>