Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych złączy; Design and manufacturing of welded structures in terms of the ability to conduct ultrasonic testing of joints

Main Article Content

Rafał Kaczmarek
Ryszard Krawczyk

Abstract

W artykule przedstawiono podstawowe czynniki wpływające na możliwość wykonania ręcznych badań ultradźwiękowych złączy w konstrukcjach spawanych. Czynniki te określono na podstawie wytycznych dotyczących warunków oraz sposobu prowadzenia badań zawartych w aktualnie obowiązujących normach przedmiotowych PN-EN ISO 17640 oraz PN-EN ISO 22825. Ze względu na rozległość tematu badań ultradźwiękowych celem publikacji było zebranie w krótkim opracowaniu wszystkich najistotniejszych informacji dotyczących projektowania i wykonywania złączy, które mają kluczowy wpływ na późniejsze badania. Artykuł kierowany jest do personelu badań NDT, jak również inspektorów spawalniczych, projektantów konstrukcji spawanych oraz ich wykonawców, w tym technologów i inżynierów spawalników.

Abstract

In the article the basic factors, affecting an ability to perform manual ultrasonic testing of welded joints, has been presented. The factors are based on the guidelines for the conditions and the conduct of ultrasonic testing, contained in these current standards PN-EN ISO 17640 and PN-EN ISO 22825. Due to the vastness of the subject of ultrasonic testing, the main purpose of the publication was to collect in a short study the most important information concerning the design and construction of welds, that are a key influence on subsequent ultrasonic testing. The article is addressed to NDT personnel, welding inspectors, as well as individuals involved in production, including technologists and welding engineers. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Kaczmarek and R. Krawczyk, “Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych złączy; Design and manufacturing of welded structures in terms of the ability to conduct ultrasonic testing of joints”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 7, Jul. 2014.
Section
Original Articles

References

PN-EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

Słania J.: Plany spawania Teoria i praktyka, Wydawnictwo SIMP, Warszawa, 2013.

PN-EN ISO 17635:2010 Badania nieniszczące spoin Zasady ogólne dotyczące metali.

Czuchryj J., Stachurski M.: Badania nieniszczące w spawalnictwie, Wydawnictwo Instytutu Spawalnictwa, Gliwice, 2005.

PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.

Szymański A.: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie T. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1998.

Krawczyk R., Luto M., Wojtas P.: Analiza dokładności oceny niezgodności spawalniczych wykrywanych w badaniach ultradźwiękowych, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, nr 3/2010, s. 40-44.

Stachurski M.: Badania ultradźwiękowe połączeń cienko- ściennych (o grubości 3-7 mm), Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, nr 2/2005, s. 57-61.

PN-EN ISO 22825:2006 Badanie nieniszczące spoin Badanie ultradźwiękowe Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu.

Kaczmarek R.: Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Praca magisterska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2013.

Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera Spawalnictwo T. 2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005.

Most read articles by the same author(s)