Welding tensions and deformations in the conventional sealed walls and the new generation screens

Main Article Content

Kwiryn Wojsyk
Ryszard Krawczyk
Daniel Wierzchowski

Abstract

The paper presents a comparison of simulated welding tensions and deformations created in plates designed as sealed walls. It has been shown that welding of sealed wall elements with fillet welds leads to higher tensions and defor- mations by 25÷35% than in the case of butt welds. Indicated a number of other advantages of innovative solutions.


in polish

Spawalnicze naprężenia i odkształcenia w konwencjonalnych ścianach szczelnych oraz ekranach nowej generacji

W pracy przedstawiono porównanie symulowanych naprężeń i odkształceń spawalniczych powstających w płytach zaprojektowanych jako ściany szczelne. Wykazano, że spawanie ekranów spoinami pachwinowymi prowadzi do większych naprężeń i deformacji o 20÷35% niż spoinami czołowymi. Wskazano inne, liczne zalety innowacyjnego rozwiązania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Wojsyk, R. Krawczyk, and D. Wierzchowski, “Welding tensions and deformations in the conventional sealed walls and the new generation screens”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 4, Apr. 2018.
Section
Original Articles

References

Brózda J.: Seminarium dotyczące stali dla nowoczesnych wysokowydajnych elektrowni i materiałów dodatkowych do ich spawania, Rudy Raciborskie 15.01.2009 r., Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2/2009, s. 12-15.

Kudła K., Wojsyk K.: Possibilities of Constructing Sale and Cost-Effective Shields for Heat Exchangers, Polis Journal of Environmental Studies vol. 22, no. 6A, pp. 26-29, 2013.

Zasuń R.: Pech energetyka: kocioł pęka, woda sika, Gazeta Wyborcza 23.09.2011, s. 26.

Michalczyk J., Wojsyk K.: Bezpieczne i ekonomiczne konstruowanie ekranów wymienników ciepła ze stali i innych stopów o ograniczonej spawalności, Przegląd Spawalnictwa 5/2014, s. 37-42.

Kudła K., Wojsyk K.: Sposób wytwarzania ściany wymiennika ciepła, Patent RP nr 224 942, Warszawa 2017.02.02.

Wierzchowski D.: Naprężenia i odkształcenia obliczeniowe w płytach wielokrotnie spawanych, Praca inżynierska, promotor dr inż. Kwiryn Wojsyk, Częstochowa 2016.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>