Advantages of simultaneous Phased Array and TOFD ultrasonic testing of welded joints

Main Article Content

Rafał Kaczmarek
Karol Kaczmarek
Jacek Słania

Abstract

The paper describes capabilities of simultaneous Phased Array and TOFD testing used for quality control of butt welded joints. The advantages of combining these techniques to ultrasonic testing have been analyzed. They have been illustrated by many examples of research results, contain indications of different types of imperfections, showing the complementarity of Phased Array and TOFD ultrasonic techniques. Article is addressed to NDT personnel and welding supervision personnel interested in advantages of advanced ultrasonic techniques. 

in polish

Zalety symultanicznych badań ultradźwiękowych techniką Phased Array i TOFD złączy spawanych

W pracy opisano możliwości badawcze symultanicznych badań Phased Array i TOFD stosowanych do kontroli jakości doczołowych złączy spawanych. Przeanalizowano zalety łączenia omawianych technik badań ultradźwiękowych. Zilustrowano je wieloma przykładami wyników badań, zawierających wskazania od różnych rodzajów niezgodności spawalniczych, obrazujących komplementarność technik Phased Array i TOFD. Artykuł kierowany jest do personelu badań nieniszczących oraz personelu nadzoru spawalniczego, chcącego poznać zalety stosowania nowoczesnych technik ultradźwiękowych. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Kaczmarek, K. Kaczmarek, and J. Słania, “Advantages of simultaneous Phased Array and TOFD ultrasonic testing of welded joints”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 4, Apr. 2017.
Section
Original Articles

References

J.P. Charlesworth, J.A. Temple: Engineering Applications of Ultrasonic Time-of-Flight-Diffraction, Research Studies Press, Baldock, 2001.

S. Mackiewicz, J. Kopiński: Doświadczenia z zastosowań ultradźwiękowej techniki TOFD, Materiały VII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane 14-16 marca 2001.

R. Kaczmarek, K. Kaczmarek, J. Słania, R. Krawczyk: Wykonywanie badań ultradźwiękowych techniką TOFD w aspekcie wymagań norm przedmiotowych, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 4, 2016.

K. Kaczmarek, P. Irek, Ł. Rawicki, J. Słania: Wykrywanie niezgodności w złączach spawanych za pomocą techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD), Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5, 2016.

M. Śliwowski: Badanie obwodowych złączy spawanych gazociągów zmechanizowanym systemem ultradźwiękowym TOFD+PE. XXII Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza, Międzyzdroje, 17-19.05.2016.

S. Mackiewicz, M. Zgutka: Ultradźwiękowe badania złączy spawanych techniką Phased Array, XXI Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 18-20 marca 2015.

S. Mackiewicz: Badania złączy spawanych techniką phased array w świetle wymagań PN-EN ISO 13588, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 87, nr 12, 2015.

K. Kaczmarek, J. Słania: Wykrywanie niezgodności spawalniczych ultradźwiękową techniką TOFD, 45 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Kołobrzeg, 18-20 października 2016.

R. Kaczmarek: Problematyka wskazań od geometrii w konwencjonalnych badaniach ultradźwiękowych oraz badaniach Phased Array, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 2, 2017.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>