Charakterystyka cięcia termicznego

Main Article Content

Jacek Słania
Ryszard Krawczyk
Damian Cieśla

Abstract

Przedstawiono ogólne charakterystyki poszczególnych metod cięcia termicznego materiałów inżynierskich stosowanych do wytwarzania konstrukcji i części maszyn. Charakterystyki oparto na aktualnych osiągnięciach techniki i obejmują powszechnie stosowane procesy cięcia tlenowego, laserowego i plazmowego. 

Characteristics of thermic cutting 

Presents general characteristics of individual thermic cutting methods of engineering materials used for the production of constructions and machine parts. The characteristics are based on current technology achievements and include commonly used processes as oxygen, laser and plasma cutting. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słania, R. Krawczyk, and D. Cieśla, “Charakterystyka cięcia termicznego”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 7, Jul. 2015.
Section
Original Articles

References

Klimpel A.: Spawanie zgrzewanie i cięcie metali. Technologie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.

Klimpel A.: Podręcznik spawalnictwa. Tom 1: Technologie spawania i cięcia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Ferenc K.: Spawalnictwo. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera. Tom 2: Spawalnictwo, praca zbiorowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

Dobaj E.: Maszyny i urządzenia spawalnicze. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1998.

Dobrowolski Z.: Podręcznik spawalnictwa. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1978.

Klimpel A.: Technologie laserowe. Spawanie, napawanie, stopowanie, obróbka cieplna i cięcie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.

Ferenc K., Ferenc J.: Spawalnicze gazy osłonowe i palne. Wydawnictwa naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

Słania J., Wilk P.: Analiza i porównanie trwałości elektrod stosowanych podczas zmechanizowanego cięcia plazmowego. Przegląd Spawalnictwa 2014, nr 7, str. 40-53.

Słania J., Milewski P.: Porównanie cięcia laserowego z cięciem strumieniem wodno-ściernym. Przegląd Spawalnictwa 2014, nr 7, str. 30-40.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>