Porównanie metod cięcia termicznego stali

Main Article Content

Ryszard Krawczyk
Jacek Słania
Damian Cieśla

Abstract

Przedstawiono wyniki badań materiałów po procesie cięcia termicznego tlenowego, laserowego i plazmowego. Przeprowadzono ocenę powierzchni i krawędzi cięcia, badania metalograficzne oraz pomiary twardości. Porównano uzyskane wyniki badań cięcia termicznego. 

Comparison of thermic cutting steel methods 

Presents the research results of material after the process of thermic oxygen, laser and plasma cutting. Conduct an assessment of the surface and cutting edge, metallographic tests and hardness measurements. Compared and evaluated the research results of thermic cutting. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Krawczyk, J. Słania, and D. Cieśla, “Porównanie metod cięcia termicznego stali”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 7, Jul. 2015.
Section
Original Articles

References

Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

Kaczmarek R., Krawczyk R.: Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzania badań ultradźwiękowych złączy. Przegląd Spawalnictwa 2014, nr 7, str. 22-29.

Słania J., Milewski P.: Porównanie cięcia laserowego z cięciem strumieniem wodno-ściernym. Przegląd Spawalnictwa 2014, nr 7, str. 30-40.

Słania J., Wilk P.: Analiza i porównanie trwałości elektrod stosowanych podczas zmechanizowanego cięcia plazmowego. Przegląd Spawalnictwa 2014, nr 7, str. 40-53.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>