Quality assessment of dissimilar welded joint of HARDOX 450® and Strenx 700 MC® steel

Main Article Content

Klaudia Klimaszewska
Grzegorz Golański
Rafał Lis
Jacek Słania

Abstract

The paper presents the results of quality assessment of welded joints. The scope of the work was to investigate the non-destructive testing: visual testing (VT), penetration testing (PT) and radiological testing (RT). The study included also the survey breaking the macro- and microstructural test on the welded joint section. The research has shown that the use of the welding consumables in form of a wire 4Si1 to joint HARDOX 450® with Strenx 700MC® ensures the required ,,B quality of welded joints in accordance with regulatory requirements. The analyzed joint was characterized by typical microstructure for native materials used.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Klimaszewska, G. Golański, R. Lis, and J. Słania, “Quality assessment of dissimilar welded joint of HARDOX 450® and Strenx 700 MC® steel”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 8, Aug. 2018.
Section
Original Articles

References

Mazur M., Ulewicz R.: Innovative materials in construction of semitrailers car, Zeszyty Naukowe, Quality. Production. Improvement, 1, 2014, pp. 45-54.

Ulewicz R., Mazur M., Bokůvka O.: Structure and mechanical properties of fine-grained steels, Transportation Engineering, 41/2, 2013, pp. 111-115.

Hardox Das Verschleiβblech der vielen Möglichkeiten, Wydawnictwo SSAB Oxelösund, 2002, dostęp 02.11.2017.

Skowrońska B., Szulc J., Chmielewski T., Golański D.: Wybrane właściwości złączy spawanych stali S700MC wykonanych metodą hybrydową plazma+MAG, Przegląd Spawalnictwa, 10, 2017, s. 104-111.

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne Rodzaje przygotowania złączy Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.

www.wdi.de, dostęp 22.10.2017.

PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

Konat Ł., Pękalski G., Oskwarek M.: Macro and microstructural properties of welded joints of Hardox 400 and Hardox 500 steels, XIX Scientific Conference Development Problems of Working Machines, Technical Magazine, Zakopane, January 2006, pp. 15-27.

Oskwarek M.: Structural features and susceptibility to cracking of welded joints of Hardox 400 and Hardox 500 steels, Conference Proceedings, IV Scientific Conference of Students, Wroclaw University of Technology Publishing House, Wrocław 2006.

Tasak E., Ziewiec A.: Pękanie spoin w procesie krzepnięcia, Przegląd Spawalnictwa 1, 2007, s. 14-18.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>