Standardy DNV Kwalifikowanie Technologii Spawania

Main Article Content

Maciej Gątarek
Jacek Słania

Abstract

Omówiono zagadnienia dotyczące kwalifikowania technologii spawania stali WELDOX 700 według przepisów DNV. Przedstawiono różnice między wymaganiami EN 15614-1, a wymaganiami przepisów DNV OS-C-401. Zaprezentowano wyniki badań nieniszczących i niszczących. 

Standards DNV Welding Procedure Qualification 

Abstract

Issues related to welding procedure qualification of the WELDOX 700 types of steel according to the DNV rules and standards are described. Differences between EN 15614-1 and DNV OS-C-401 requirements sare provided. Both de- structive and non-destructive testing are presented. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Gątarek and J. Słania, “Standardy DNV Kwalifikowanie Technologii Spawania”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 6, Jun. 2016.
Section
Original Articles

References

Pakos R., Romek E.: Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) rodzaje, remonty. Przegląd Spawalnictwa 2009, nr 1, str.3-11.

Brózda J.:Stale konstrukcyjne i ich spawalność. Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2009.

Lachowicz M., Nosko W.: Spawanie stali konstrukcyjnej WELDOX 700. Przegląd Spawalnictwa 2010, nr 1, str.13-19.

Saperski M.: Procedura kwalifikowania technologii spawania konstrukcji offshore według przepisów DNV. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2010, nr 6, str.57-63.

https://rules.dnvgl.com/.../downloadPDF.asp?...dnvgl Offshore Standard DNV-OS- B101Metallic Materials, October 2012 data pobrania: 03.12.2015.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>