Usuwanie odkształceń spawalniczych

Main Article Content

Jacek Słania

Abstract

Tematem artykułu jest prostowanie na zimno i na gorąco elementów spawanych. Przedstawiono rozkład naprężeń przy prostowaniu na zimno, a także założenia technologiczne do prostowania metodą miejscowego nagrzania elementów długich, przekrojów złożonych i płaszczyzn wybrzuszonych. omówiono wpływ materiału, źródła ciepła i temperatury miejscowego nagrzewania na proces usuwania odkształceń. Zaprezentowano technikę prostowania przez miejscowe nagrzanie oraz rodzaje stref nagrzewania. Zamieszczono praktyczne przykłady prostowania płomieniowego elementów spawanych. 

Elimination of welding distortions 

Abstract

There was the straightening of welded elements shown (both with and without pre-heating). The stress distribution at cold straightening was presented. There were technological assumptions for straightening by means of local heating of long elements described. The authors presented the influence of material, heat source and the temperature of local heating on the process of distortion removal. The techniques of straightening by local heating and the types of heat zones were described. Examples of flame straightening of welded elements were given. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słania, “Usuwanie odkształceń spawalniczych”, Weld. Tech. Rev., vol. 84, no. 2, Feb. 2012.
Section
Original Articles

References

Juffy E.: odkształcenia spawalnicze. Wytyczne obliczania i usuwania. Biuro Studiów i Projektów Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL, Warszawa 1962.

Śledziewski E.: Technologiczne plany spawania. Podstawy projektowania. PWT, Warszawa 1957.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>