Technologia wykonania konstrukcji osłony odzawałowej obudowy kopalnianej - przygotowanie do spawania

Main Article Content

Jacek Słania
Henryk Marcinkiewicz
Mariusz Kiełbik

Abstract

Omówiono zagadnienia dotyczące produkcji obudowy górniczej, w tym oznaczanie i identyfikację materiałów, przygotowanie detali do spawania, składanie i sczepianie oraz kontrolę sczepiania. Przedstawiono wymagania dotyczące jakości powierzchni po cięciu termicznym oraz zasady wykonywania spoin sczepnych czołowych i pachwinowych. Omówiono sczepianie za pomocą płytek dobiegowych i wybiegowych oraz za pomocą klamer sczepnych (od strony lica i od strony grani spoiny). Podano wymagania dotyczące szerokości szczelin w złączach po sczepianiu. Przedstawiono także zasady prowadzenia kontroli detali po sczepianiu. 

Abstract

A technology of making a construction of antibreaking down mining support - preparation to a welding process 

Issues referring to the production of a mining support such as: determining and identifying materials, preparing details to welding, assembling, positioning and controlling were described. All the requirements which refer to the quality of a surface after a thermal cutting and the rules to make positional welds both butt joints and fillet welds were shown. Positioning by run-on and run-off plates and bracing clamps (from the face and the back of weld) was given. Requirements relating to the width of gaps in the joints after positioning were provided. Moreover, the rules of controlling the details after positioning were given. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słania, H. Marcinkiewicz, and M. Kiełbik, “Technologia wykonania konstrukcji osłony odzawałowej obudowy kopalnianej - przygotowanie do spawania”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 1, Jan. 2014.
Section
Original Articles

References

Słania J., Marcinkiewicz H., Kiełbik M.: Plan spawania elementu obudowy kopalnianej osłony odzawałowej. Przegląd Spawalnictwa 2/2012, s. 616.

Słania J., Urbańczyk P.: Technologia oraz plan spawania gazoszczelnych ścian rurowych kotła pyłowego wg normy PNEN 12952-5. Przegląd Spawalnictwa, 12/2009, s. 1927.

Słania J.: Technologia spawania płyty wsporczej pojazdu gąsienicowego dobór parametrów i obliczanie kosztów spawania. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2/2010, s. 5256.

Słania J.: Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej. Przegląd Spawalnictwa, 3/2010, s. 1625.

Słania J., Kaczor T.: Plan spawania zbiornika ciśnieniowego. Przegląd Spawalnictwa, 4/2010, s. 918.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Plan spawania kotłów płomienicowo-płomieniówkowych. Przegląd Spawalnictwa, 6/2010, s. 3240.

Słania J., Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 1622.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego.

Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 3641.

Słania J., Wodecki D.: Plan spawania belki poprzecznej dźwigu. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 3035.

Słania J.: Istota planów spawania. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 39.

Słania J.: Plan spawania napraw bieżących kotłów parowych, wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 2230.

Słania J., Chomiuk S., Dadak R.: Plan spawania dla konstrukcji uzupełniającej - trawresy. Przegląd Spawalnictwa 2/2012, s. 36.

Słania J., Fryc H.: Spawanie pojazdów szynowych - plany spawania. Przegląd Spawalnictwa 2/2012, s. 1620.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych I. Przegląd Spawalnictwa 2/2012, s. 2024.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych II. Przegląd Spawalnictwa 2/2012, s. 2426.

Słania J., Urbańczyk P.: Technologia wytwarzania oraz plan kontroli jakości przegrzewacza pary kotła parowego wg PN-EN 12952-5. Przegląd Spawalnictwa 5/2012, s. 2941.

Chromik D., Słania J.: Plan spawania ciśnieniowego zespołu rurowego. Przegląd Spawalnictwa 11/2012, s. 2932.

Balcerzak M., Słania J.: Spawanie zbiornika bezciśnieniowego do magazynowania oleju opałowego. Przegląd Spawalnictwa 11/2012, s. 3338.

Słania J.: Usuwanie odkształceń spawalniczych. Przegląd Spawalnictwa 2/2012, s. 2426.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>