Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne staliwa L20HNM

Main Article Content

Jacek Słania
Grzegorz Golański
Maciej Woszek

Abstract

W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych dwóch wytopów staliwa L20HNM o różnym składzie chemicznym i poddanych różnym procesom obróbki cieplnej. Dodatkowo przeprowadzono badania fraktograficzne przełomów udarnościowych i po próbie statycznego rozciągania. Badania wykazały znaczną różnicę we właściwościach mechanicznych w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej. Pozwoli to na optymalizację wytwarzania staliw klasy L20 oraz prawidłowy dobór technologii i parametrów spawania odlewów. 

Analysis of heat treatment influence on mechanical properties of L20HNM cast steel 

Abstract

The paper presents diversity of mechanical properties of L20HNM cast steel contingent on applied heat treatment. Research also includes surface analysis of fractured tensile strength and impact test specimens. Results of investigation of influence of chemical composition paired with proper heat treatment. This will optimize the preparation of L20 type cast steels and the correct choice of technology and welding pa- rameters castings. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słania, G. Golański, and M. Woszek, “Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne staliwa L20HNM”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 4, Apr. 2016.
Section
Original Articles

References

J. Głownia, B. Kalandyk, R. Zapała, S. Sobula, G. Tęcza, P. Malatyńska, I. Telejko, M. Brzeziński Charakterystyka stali na odlewy, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.

Praca zbiorowa pod red. E.Turyka Technologia spawania i napawania stali, staliwa i żeliwa, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 1996.

D. Bartocha, Cz. Baron, J. Suchoń, J. Kilarski, J. Szajnar: Wpływ dodatków modyfikujących na własności staliwa niskostopowego; Archives of Fo- undry Engineering Volume 12 Special Issue 2/2012.

Hanamura T., Qiu H. Analysis of Fracture Toughness Mechanism in Ultrafine-grained Steels, 2014.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>