Ocena jakości złącza różnoimiennego ze stali HARDOX 450 i Strenx 700 MC

Klaudia Klimaszewska, Grzegorz Golański, Rafał Lis, Jacek Słania

Abstrakt


W pracy poddano weryfikacji pod względem jakości złącze spawane ze stali HARDOX 450® i Strenx 700MC®. W tym celu wykonano różnoimienne złącze doczołowe metodą MAG z wykorzystaniem materiału dodatkowego w postaci drutu w gatunku 4Si1. Zakres badań obejmował badania nieniszczące: badania wizualne (VT), penetracyjne (PT) oraz radiograficzne (RT). Wykonano także badania niszczące polegające na obserwacjach makro- i mikroskopowych na przekroju złącza. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie materiału dodatkowego w postaci drutu w gatunku 4Si1 do łączenia stali HARDOX 450® ze stalą Strenx 700MC® zapewnia uzyskanie wymaganej jakości „B” połączeń spawanych. Analizowane złącze charakteryzowało się typową mikrostrukturą dla użytych materiałów rodzimych.


Słowa kluczowe


HARDOX 450®; Strenx 700MC®; quality of welded joints; MAG welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mazur M., Ulewicz R.: Innovative materials in construction of semitrailers car, Zeszyty Naukowe, Quality. Production. Improvement, 1, 2014, pp. 45-54.

Ulewicz R., Mazur M., Bokůvka O.: Structure and mechanical properties of fine-grained steels, Transportation Engineering, 41/2, 2013, pp. 111-115.

Hardox – Das Verschleiβblech der vielen Möglichkeiten, Wydawnictwo SSAB Oxelösund, 2002, dostęp 02.11.2017.

Skowrońska B., Szulc J., Chmielewski T., Golański D.: Wybrane właściwości złączy spawanych stali S700MC wykonanych metodą hybrydową plazma+MAG, Przegląd Spawalnictwa, 10, 2017, s. 104-111.

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 – Spawanie i procesy pokrewne – Rodzaje przygotowania złączy – Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.

www.wdi.de, dostęp 22.10.2017.

PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

Konat Ł., Pękalski G., Oskwarek M.: Macro and microstructural properties of welded joints of Hardox 400 and Hardox 500 steels, XIX Scientific Conference „Development Problems of Working Machines”, Technical Magazine, Zakopane, January 2006, pp. 15-27.

Oskwarek M.: Structural features and susceptibility to cracking of welded joints of Hardox 400 and Hardox 500 steels, Conference Proceedings, IV Scientific Conference of Students, Wroclaw University of Technology Publishing House, Wrocław 2006.

Tasak E., Ziewiec A.: Pękanie spoin w procesie krzepnięcia, Przegląd Spawalnictwa 1, 2007, s. 14-18.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i8.919

Refbacks

  • There are currently no refbacks.