Cracking of welded membrane walls during operation

Main Article Content

Janusz Adamiec

Abstract

The paper presents the results of research into the causes of cracking in gas boiler membrane walls during service. The scope of the study included metallographic examinations and hardness tests. The structures revealed made it possible to determine unambiguously the cause of damage to hybrid-welded membrane walls. It was found that cracking had been caused by stress corrosion resulting from the simultaneous action of static tensile stresses and a corrosive environment.


in polish

Pękanie spawanych ścian szczelnych podczas eksploatacji

W pracy przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania ścian szczelnych kotłów gazowych podczas eksploatacji. Zakres badań obejmował badania metalograficzne oraz badania twardości. Ujawnione struktury pozwoliły w jednoznaczny sposób określić przyczynę uszkodzenia ścian szczelnych spawanych hybrydowo. Stwierdzono, że przyczyną pękania była korozja naprężeniowa, spowodowana równoczesnym oddziałaniem statycznych naprężeń rozciągających i środowiska korozyjnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Adamiec, “Cracking of welded membrane walls during operation”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 4, Apr. 2018.
Section
Articles

References

Adamiec P., Adamiec J., Więcek M.: Spawanie hybrydowe MAG+laser włóknowy paneli ścian szczelnych, Spajanie metali i tworzyw w praktyce nr 4, 2007.

PN EN ISO 12952-5:2011: Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze.

VGB-R 501 H VGB Richtlinie fuer die Harstellung Und Bauueberwachung
von Hochleistungsdampfkesseln 7. Ausgabe 1968.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>