Napoiny z nadstopu Haynes 625 na ścianach szczelnych ze stali 16Mo3; Padding welds of Haynes 625 superalloy on the sheet pile walls made of 16Mo3 steel

Main Article Content

Grzegorz Golański
Maciej Lachowicz
Jacek Słania
Joanna Kępa
Piotr Marszałek

Abstract

W pracy przedstawiono badania mikrostruktury i właściwości mechanicznych napawanej rury ze stali 16Mo3 nadstopem na bazie niklu Haynes® 625. napoina napawana była metodą MIG (131). Przeprowadzone badania makro– i mikroskopowe wykazały prawidłową budowę napoiny bez niezgodności spawalniczych. Badana napoina charakteryzowała się budową dendrytyczną o kryształach pierwotnych narastających w kierunku od- prowadzania ciepła. wykazano, że zawartość żelaza w strefie przypowierzchniowej nie przekracza 7%, a samo połączenie stal/nadstop wykazuje wyższe właściwości niż łączone materiały.

Abstract

Examinations of a microstructure and mechanical properties of a nickel superalloy Haynes® 625 padding weld made by MIG (131) method on the surface of a steel pipe 16Mo3 were taken. Macro and microscopic examinations showed a proper structure of a padding weld without any welding discrepancies. Examined padding weld was characterised by a dendrite structure with the primary crystals growing up to the heat abstraction. It was proved that the content of iron in the surface area does not exceed 7%, and a combination of steel/superalloy shows the highest properties in comparison to joined components. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
G. Golański, M. Lachowicz, J. Słania, J. Kępa, and P. Marszałek, “Napoiny z nadstopu Haynes 625 na ścianach szczelnych ze stali 16Mo3; Padding welds of Haynes 625 superalloy on the sheet pile walls made of 16Mo3 steel”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 8, Aug. 2014.
Section
Articles

References

Uussitalo M. A., Vuoristo P. M. J., Mantyla T. A.: High temperature corrosion of coatings and boiler steels in reducing chlorine – containing atmosphere, Surf. Coat., Technol., 161, 2002, 275-285.

Adamiec J., Kierzak A.: Padding of the components of waste combustion boilers with the use nickel alloys, Inżynieria Materiałowa, 4, 2008, 380-385.

Mikułowski B.: Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe – nadstopy, wyd. AGH, Kraków 1997.

Haynes 625 alloy – High temperature alloys, Haynes Inter. Publ., 2001.

Lachowicz M.: Microstructure analyses of the padding layers on superalloy Inconel 713C, Inzynieria Materiałowa, 4, 2011, 525-528.

Lachowicz M., Dudziński w., Podrez-Radziszewska M.: TEM observation of the heat affected zone in electron beam welded superalloy Inconel 713C, Mater. Charact., 59, 2008, 560–566.

Rozmus-Górnikowska M., Blicharski M., Kusiński J., Paćko M., Kusiński L., Marszycki M.: Influence of boiler pipes cladding methods on their microstructure and properties, Hutnik – wiadomości Hutnicze, 4, 2012, 260-266.

Lippold J. C., Kimur S. D., DuPont J. n.: welding Metallurgy and weldability of nickel-Base Alloys, Wiley Publ. 2009.

Adamiec P., Adamiec J.: Aspects of pad welding of waste
incineration boiler elements with Inconel 625 and 686 alloys,
Przegląd Spawalnictwa, 5-6, 2006, 11-14.

Adamiec J.: Surfacing by welding elements of furnace
for waste material burning using nickel alloys, in Materials and technology for construction of supercritical boilers and waste plants, ed. A. Hernas, SITPH Publ., Katowice, 2009, 294-315.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>