Wpływ podgrzewania wstępnego na właściwości mechaniczne złączy spawanych ze stali X10CrAlSi13

Main Article Content

Maciej Woszek
Jacek Słania
Grzegorz Golański

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu podgrzewania wstępnego na właściwości mechaniczne złącza spawanego stali X10CrAlSi13. Badaniu poddano dwa złącza oznaczone jako: P1 i P2, gdzie odpowiednio: nie zastosowano i zastosowano podgrzewanie wstępne. Analiza porównawcza złączy obejmowała badania właściwości mechanicznych, które obejmowały: statyczną próbę rozciągania, pomiar twardości, próbę udarności oraz próbę gięcia. Badania właściwości mechanicznych uzupełniono badaniami makroskopowymi. Dodatkowo została oceniona zasadność stosowania spoiw austenitycznych do spawania tej klasy stali. Wskazano również dalsze kierunki badań nad chromowymi stalami ferrytycznymi. 

Influence of preheat temperature on mechanical properties of steel X10CrAlSi13 welded joints 

Abstract

The paper presents influence of preheat temperature on mechanical properties of steel X10CrAlSi13 welded joints. Research also includes macrography with evaluation of grain growth and an angle bend test along with assessment of plasticity properties. Additionally austenitic welding consumables were validated in terms of forming weld joint with appropriate properties. Finally study provides guidance for further research on X10CrAlSi13 welded joints. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Woszek, J. Słania, and G. Golański, “Wpływ podgrzewania wstępnego na właściwości mechaniczne złączy spawanych ze stali X10CrAlSi13”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 5, May 2016.
Section
Original Articles

References

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych Tom 1: Spawalność stali. Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.

Blicharski M.: Inżynieria Materiałowa stal. WNT wydanie drugie, Warszawa 2012.

Poradnik Inżyniera: Tom 1 Spawalnictwo, pod redakcja prof. dr. hab. Inż. Jana Pilarczyka. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2014.

Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993.

Ferenc K.: Spawalnictwo. WNT, Warszawa 2013.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>