Przyczyny pęknięć lutospoin w złączach różnoimiennych typu aluminium - ocynkowana stal niestopowa

Main Article Content

Artur Czupryński
Damian Janicki

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących przyczyn pękania lutospoin w różnoimiennych złączach zakładkowych wykonanych laserem diodowym dużej mocy ROFIN DL 020 z użyciem materiału dodatkowego w postaci proszku aluminium, na przykładzie łączenia cienkiej blachy aluminiowej z blachą stalową pokrytą elektrolitycznie powłoką cynkową. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makroskopowych i mikroskopowych. Wskazano na problemy oraz przedstawiono sugestie dotyczące technologii lutospawania laserowego materiałów znacznie różniących się własnościami fizycznymi i składem chemicznym. 

Cracking phenomena in dissimilar laser-brazed joints of aluminum and galvanized low carbon steel 

Abstract

A study on cracking phenomena during laser braze welding of dissimilar lap joints between aluminum thin plate and galvanized low carbon sheet steel is described. The experiments were carried out using a high power diode laser Rofin DL020 and aluminum powder as filler metal. Macro and microstructure analysis of the joints were analysed. Issues and problems in laser braze welding of materials having different chemical composition and physical properties are presented. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Czupryński and D. Janicki, “Przyczyny pęknięć lutospoin w złączach różnoimiennych typu aluminium - ocynkowana stal niestopowa”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 5, May 2016.
Section
Original Articles

References

Gawrysiuk W.: Technologia lutospawania łukowego. Zalecenia technologiczne i przemysłowe przykłady zastosowania, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 3 (2005) 35-40.

Różański M., Gawrysiuk W.: Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych, Przegląd Spawalnictwa 9 (2007) 7-12.

Gawrysiuk W., Pfeifer T., Winiowski A.: Charakterystyka Technologii lutospawania łukowego MIG/MAG, Przegląd Spawalnictwa 2-3 (2005) 17-20.

Białucki P., Ambroziak A., Derlukiewicz W., Lange A., Bednarek T.: Wpływ lutospawania łukowego na właściwości złączy stali ocynkowanej ogniowo, Przegląd Spawalnictwa 9 (2013) 20-28.

Matusiak J., Czworonóg B., Pfeifer T.: Spawanie i lutospawanie niskoenergetycznymi metodami MIG/MAG przeznaczonymi do łączenia materiałów i elementów wrażliwych na ciepło, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6 (2007) 41-46.

Ogura T., Saito Y., Ueda K., Hirose A.: Evaluation of interfacial microstructures in dissimilar joints of aluminum alloys to steel using nanoindentation technique, Journal of Physics: Conference Series 165 (2009) 012016, doi:10.1088/17426596/165/1/012016.

De Dompablo M.: Nowe rozwiązania w technologii spawania ColdArc i forceArc, Przegląd Spawalnictwa 7-8 (2009) 12-17.

Różański M.: Nowoczesne metody lutospawania, Przegląd Spawalnictwa 9 (2010) 24-28.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>