Przemysłowe aplikacje napawania plazmowego proszkowego

Main Article Content

Jacek Górka
Artur Czupryński
Tomasz Kik
Marcin Melcer

Abstract

W artykule opisano wymagania stawiane współczesnym stanowiskom spawalniczym przeznaczonym do napawania oraz zaprezentowano nowoczesne źródła energii i osprzęt do napawania plazmowego proszkowego. Podano podstawowe zalecenia techniczne i technologiczne zapewniające wykonanie wysokiej jakości napoin oraz przedstawiono różne przykłady przemysłowego napawania plazmowego proszkowego.

industrial applications of powder plasma transfered arc welding 

Abstract

The article presents the requirements for modern hard-facing stations, modern energy sources and equipment for powder plasma transfered arc welding (PPTAW). The basic technical and technological recommendations for high-quality weld metal are provided, and also it presents various industrial applications of PTA powder hard-facing. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Górka, A. Czupryński, T. Kik, and M. Melcer, “Przemysłowe aplikacje napawania plazmowego proszkowego”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 9, Sep. 2011.
Section
Original Articles

References

Pekarek M.: 1. Verkäufer Training 2006, 100 Jahre Castolin, 35 Jahre GAP.

Klimpel A.: Technologia napawania i natryskiwania cieplnego, WNT Warszawa 2000. [8]

Matthes K. J., Khaled A.: Plasma-arc polder surfacing with pulsed arc for minimum deformation shaping, Schweissen und Schneiden, no. 9/1996.

Bouaifi B., Reichmann B.: New areas of appliction through

the development of the high-productivity plasma-arc polder surfacing process, Schweissen und Schneiden, 12/1998.

Dilthey U., Kabatnik L.: Central powder feed in the plasma-

arc powder surfacing process, Schweissen und Schneiden, 12/1998.

Klimpel A.: Prace własne Katedry Spawalnictwa, Politechnika Śląska w Gliwicach 2003.

Bunt F. J.: Magnetic arc oscillation for weld surfacing, using mechanised TIG, MIG and PTA processes, TWI Industrial Members Report No. 544, April 1996.

Som A. I., Krivstun I. V.: Laser plus plasma: search new possibilities in surfacing, The Paton Welding Journal, No. 12/2000.

Dobaj E.: Maszyny i urządzenia spawalnicze, wyd. III, WNT Warszawa 2006.

Pocica A., Nowak A.: Dobór kąta ostrzenia elektrod wolframowych o małych średnicach, Przegląd Spawalnictwa, nr 3/1996.

Sewell R.: Szlifowanie elektrod wolframowych, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 2/2002.

Roloff H. J.: Sensierung des Brennerabstandes beim Plasmaschneiden, ZIS -Report, no. 5/1990.

Materiały własne firmy Castolin.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>