Structure and mechanical properties of T91 welded joint with low-alloy root pass

Main Article Content

Kwiryn Wojsyk
Agata Merda
Ewelina Cieślak
Grzegorz Golański

Abstract

The paper presents the results of metal science research of the T91 steel joint welded with two additional materials. The root pass was made with the additional material with its chemical composition similar to that of the 10H2M steel, and the fill pass was made with the material of the chemical composition of T/P91 steel. The examined joint was subject to heat treatment annealing 760 °C/2h. The non-destructive and the destructive tests proved that the investigated welded joint fulfilled the quality requirements at the B level and was characterised by the required or satisfactory me- chanical properties. The structural tests showed the occurrence of a single decarburised zone, its width and length be- ing of the order of several grains, between the root pass and the fill pass.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Wojsyk, A. Merda, E. Cieślak, and G. Golański, “Structure and mechanical properties of T91 welded joint with low-alloy root pass”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 6, Jun. 2018.
Section
Original Articles

References

Brózda J.: Stale żarowytrzymałe nowej generacji, ich spawalność i własności złączy spawanych. Cel stosowania stali żarowytrzymałych nowej generacji, ich charakterystyka i wynikające korzyści. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 1, s. 41-49, 2004.

Łomozik M., Hernas A., Zeman M.: Effect of welding thermal cycles on the structure and properties of simulated heat-affected zone areas in X10Cr- MoVNb9-1 (T91) steel at a state after 100,000 h of operation, Mater. Sc. Eng. 637A, pp. 82-88, 2015.

Łomozik M., Zeman M., Jachym R.: Cracking of welded joints made of steel X10CrMoVNb9-1 (T91) – case study, Kovove Mater., (50), s. 285-294, 2012.

Brózda J.: Własności złączy ze stali P91 spawanych różnymi gatunkami spoiw, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 6, pp. 34-38, 2000.

Adamiec J.: Pękanie spawanych ścian szczelnych podczas eksploatacji, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 34-38, 2018.

Kudła K., Wojsyk K.: Ocena ilości ciepła wprowadzonego podczas procesów spawania łukowego, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5, s. 121-127, 2010.

Kudła K., Wojsyk K.: Obliczeniowa energia liniowa, a ilość ciepła wprowadzonego podczas spawania, Przegląd Spawalnictwa nr 12, s. 21-25, 2010.

Kudła K., Wojsyk K.: Czy sposób doprowadzania ciepła ma wypływ na geometrię spoin?, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5, s. 140-144, 2012.

Wojsyk K., Macherzyński M.: Określanie energii liniowej spawania metodą pomiaru pól poprzecznych spoin, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5, s. 75-79, 2016.

Kudła K., Wojsyk K.: Possibilities of constructing safe and cort – effective shields for -heat exchangers, Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 22 (6A) pp. 26-29, 2013.

Michalczyk J., Wojsyk K.: Bezpieczne i ekonomiczne konstruowanie ekranów wymienników ciepła ze stali i innych stopów o ograniczonej spawalności, Przegląd Spawalnictwa nr 5, s. 37-42, 2014.

Sorentino S.: Welding technologies for ultra-supercritical power plant materials, Materials for Ultra-Supercritical and Advanced Ultra-Supercritical Power Plants, pp. 274-316, 2017.

Pawełczyk W., Wojsyk K.: Możliwości i ograniczenia spawania rurowych złączy różnoimiennych spoinami o odmiennej grani, Przegląd Spawalnictwa nr 4, s. 57-62, 2016.

High Temperature and Creep-resistant Filler Metals – BÖHLER

PN-EN ISO 6507-1:2018-05: Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa – Część 1: Metoda badania.

PN-EN ISO 148-1:2017-02: Metale – Próba udarności sposobem Charpy’ego – Część 1: Metoda badania.

PN-EN ISO 5173:2010: Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie.

PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

PN-EN 10216-2: Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.

Most read articles by the same author(s)