Odporność złączy spawanych stali 304 i 304H na korozję międzykrystaliczną

Katarzyna Łyczkowska, Janusz Adamiec

Abstrakt


Stale austenityczne należą do grupy materiałów o dużym potencjale zastosowania w przemyśle energetycznym. Ze względu na przewidywaną pracę w podwyższonej temperaturze oraz środowiskach korozyjnych konieczne jest określenie odporności na korozję międzykrystaliczną złączy ze stali austenitycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na korozję międzykrystaliczną złączy spawanych metodą TIG ze stali 304 i 304H. Badania odporności prowadzono w roztworze 40% kwasu siarkowego (VI) i siarczanie (VI) żelaza (III), a następnie próbki były zginane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3651-2. Po przeprowadzonych badaniach mikroskopowych stwierdzono, że stale o strukturze austenitycznej charakteryzują się dobrą odpornością na korozję międzykrystaliczną, co dodatkowo potwierdzono badaniami strukturalnymi przy dużych powiększeniach oraz mikroanalizą składu chemicznego EDS. Na podstawie uzyskanych wyników opisano strukturę złączy spawanych ze stali 304 i 304H po badaniu odporności na korozję międzykrystaliczną. 


Słowa kluczowe


stal 304; stal 304H; korozja międzykrystaliczna; spawanie TIG

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Surowska B.: Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją, Lublin 2002

H. T. Lee, J. L. Wu: Corrosion, Science 51, 2009, pp. 733-743.

Brózda J., Czaja G.: Żarowytrzymała stal T92/P92, jej spawanie i własności złączy spawanych, Przegląd Spawalnictwa 2014, nr 4, s. 51-61.

Adamiec J., Tasak E., Tuz L., Pańcikiewicz K.: Ocena mikrostruktury wybranych stopów niklu, Przegląd Spawalnictwa 2014.

Stachyra, G.: Korozja naprężeniowa i międzykrystaliczna na przykładzie wybranych zbiorników ciśnieniowych. Dozór Techniczny, Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Baszkiewicz J., Kamiński M.: Podstawy korozji materiałów, O cyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.

Dobrzański L. A.: Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995.

Hernas A., Kościelniak B., Hajda J.: Mikrostruktura i właściwości złączy spawanych z nadstopu niklu Inconel 740H po starzeniu w 750 ̊C, w: Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki, pod red. A. Hernasa, Bełchatów, 2015, s. 175-176.

pr. zb. pod red. Shreira L. L.: Korozja, WNT Warszawa 1966, t.1.

PN-EN ISO 5173: 2010. Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badania na zginanie.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i9.809

Refbacks

  • There are currently no refbacks.