A plan of welding the 65 kW plate heat exchanger

Main Article Content

Jacek Słania
Piotr Janowski

Abstract

A plan of welding the 65 kW plate heat exchanger is presented in the article. Basic and filler materials used in welding, technology of welding, as well as the requirements relating to the welding personnel are shown. Issues referring to the preparation of elements to welding, straightening after welding, non-destructive testing, and reparation of faulty joints are described. Problems of welding transient chambers, initial welding of combustion chambers, and an assembly and welding the frame of the plate heat exchanger are provided. 


in polish

Plan spawania  wymiennika ciepła 65 kW

Przedstawiono plan spawania wymiennika ciepła 65 kW. Przedstawiono stosowane materiały podstawowe i dodatkowe do spawania, technologię spawania oraz wymagania dla personelu spawalniczego. Omówiono zagadnienia dotyczące przygotowanie elementów do spawania, prostowania po spawaniu, badań nieniszczących oraz naprawy wadliwych złączy. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące spawania komór przejściowych, wstępnego spawania komory spalania oraz montażu i spawania konstrukcji wymiennika. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słania and P. Janowski, “A plan of welding the 65 kW plate heat exchanger”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 2, Feb. 2017.
Section
Articles

References

Praca zbiorowa.: Poradnik inżyniera II Spawalnictwo WNT, Warszawa 2005.

Ferenc K.: Spawalnictwo Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2005.

Tasak E.: Metalurgia spawania Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski 2008.

Domański S.: Ślusarstwo i spawalnictwo z materiałoznawstwem Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1973.

Kurpisz B.: Technologiczne plany spawania. Skrypt, Gliwice, 1991.

Mazur M.: Podstawy Spawalnictwa Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 1993.

Grundmann J.: Wpływ zawartości CO2 w argonie na wydajność i efektywność procesu spawania MAG. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5/2012, str. 145-149.

Dobaj E.: Maszyny i urządzenia spawalnicze (wydanie drugie). Wydawnictwa Naukowo Techniczne Warszawa 1994, 2005.

Myśliwiec M.: Spawalnictwo Wydawnictwa Naukowo – Techniczne Warszawa 1981.

Pierożek B., Lassociński J.: Spawanie łukowe stali w osłonach gazowych, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne Warszawa 1987.

Biały W.: Maszynoznawstwo Wydawnicawa Naukowo – Techniczne Warszawa 2003.

Opartny-Myśliwiec D., Myśliwiec M.: Techniki wytwarzania spawalnictwo, Państwowe wydawnictwo naukowe 1981.

Słania J., Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem, Przegląd Spawalnictwa, nr 2/2011, str. 19-26.

Słania J.: Plany spawania. Teoria i praktyka. Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa 2013.

Słania J.: Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 3, str. 16-25.

Słania J., Kaczor T.: Plan spawania zbiornika ciśnieniowego. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 4, str. 9-18.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Plan spawania kotłów płomienicowo- płomieniówkowych. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 6, str. 32-40.

Słania J., Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 16-22.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 36-41.

Słania J., Wodecki D.: Plan spawania belki poprzecznej dźwigu. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 30-35.

Słania J.: Istota planów spawania. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 3-9.

Słania J.: Plan spawania napraw bieżących kotłów parowych, wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 22-30.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – plan spawania oraz kontroli i badań. Dozór Techniczny 2011, nr 2, str. 35-41.

Słania J., Chomiuk S., Dadak R.: Plan spawania dla konstrukcji uzupełniającej – trawresy. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 3-6.

Słania J., Marcinkiewicz H., Kiełbik M.: Plan spawania elementu obudowy kopalnianej – osłony odzawałowej. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 6-16.

Słania J., Fryc H.: Spawanie pojazdów szynowych – plany spawania. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 16-20.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych I. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 20-24.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych II. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 24-26.

Słania J., Urbańczyk P.: Technologia wytwarzania oraz plan kontroli jakości przegrzewacza pary kotła parowego wg PN-EN 12952-5. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 5, str. 29-41.

Chromik D., Słania J.: Plan spawania ciśnieniowego zespołu rurowego. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 11, str. 29-32.

Balcerzak M., Słania J.: Spawanie zbiornika bezciśnieniowego do magazynowania oleju opałowego. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 11, str. 33-38.