Badania złączy spawanych ze stali P265GH wykonanych z zastosowaniem różnych mieszanek gazowych oraz gatunków drutów spawalniczych

Main Article Content

Marcelina Kasińska
Krzysztof Towarnicki
Tomasz Piwowarczyk
Andrzej Ambroziak

Abstract

W artykule omówiono stan energetyki w Polsce. Scharakteryzowano materiały i technologie stosowane do łączenia stali energetycznych oraz zwrócono uwagę na problematykę ich spawania. Dobrano różne gatunki drutów spawalniczych i gazów osłonowych, z zastosowaniem których wykonano połączenia spawane metodą MAG. Przeprowadzono badania złączy na podstawie wytycznych PN-EN ISO 15614-1. Wykonano statyczne próby wytrzymałości na rozciąganie i zginanie, badania udarności. Dodatkowo przeprowadzono pomiary twardości. Określono makroskopową i mikroskopową budowę połączeń spawanych. 

Testing of welded joints made of steel P265GH
using various gas mixtures and species welding wires 

Abstract

This article discusses the state of power generation sector in Poland. Many materials and joining technologies used in power generation sector are characterized. In addition, the article draws attention to the problem of their welding. Different types of welding wires and shielding gases were chosen to make welded joints using using MAG (GMAW) method. The full test procedure of joints was conducted according to the guidelines of PN-EN ISO 15614-1. Statistical tests were carried out to prove tensile, bending and impacts strength and additionally hardness was measured. The samples were analyzed in terms of methodological approaches while macroscopic and microscopic examinations were conducted. 



Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Kasińska, K. Towarnicki, T. Piwowarczyk, and A. Ambroziak, “Badania złączy spawanych ze stali P265GH wykonanych z zastosowaniem różnych mieszanek gazowych oraz gatunków drutów spawalniczych”, Weld.Tech.Rev., vol. 88, no. 8, Aug. 2016.
Section
Articles

References

http://www.pse.pl

http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl

J. Dobrzański: Materiałoznawcza interpretacja trwałości stali dla energetyki, Open Access Library, Volume 3, 2011, s. 1-228.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów, Warszawa 2009.

J. Adamiec, M. Januszkiewicz: Ocena odporności na korozję wysokotemperaturową złączy spawanych laserowo rur ożebrowanych wykonanych ze stopów niklu, Przegląd Spawalnictwa, Vol 87, No 10, 2015.

J. Dobosiewicz, E. Zbroińska-Szczechura: Ocena stopnia zużycia ciśnieniowych elementów kotłów pracujących w warunkach pełzania, Energetyka nr 12, s. 917-922, 2007.

J. Trzeszczyński: Monitorowanie pracy urządzeń cieplno-mechanicznych jako istotny element prognozowania ich żywotności w ostatniej fazie wydłużonej eksploatacji,
Energetyka nr 12, s. 129-131, 2009.

A. Jasiński: EIP-online.pl, nr 1(2), s. 8-12, 2014.

J. Dobosiewicz, E. Zbroińska-Szczechura: Wytyczne oceny spoin, kolan rurociągów i komór pracujących w warunkach pełzania, Energetyka nr 12, s. 123-128, 2009.

J. Dobrzański, H. Paszkowska, B. Kowalski, J. Wodzyński: Diagnostyka urządzeń energetycznych pod działaniem ciśnienia w podwyższonej temperaturze, Prace IMŻ nr 1, s. 33-41, 2010.

J. Dobrzański: Diagnostyka uszkodzeń elementów ciśnieniowych urządzeń energetycznych w ocenie przyczyn powstawania awarii na podstawie badań materiałowych, Prace IMŻ nr 2, s. 36-45, 2009.

A. Zieliński, J. Dobrzański: Ocena stanu i przydatności do dalszej pracy materiału rurociągów parowych eksploatowanych powyżej obliczeniowego czasu pracy, Prace IMŻ nr 3, s. 42-54, 2013.

J. Dobrzański, M. Cieśla: Wpływ długotrwałej eksploatacji na zmianę właściwości użytkowych materiału komór przegrzewacza pary pracujących w warunkach pełzania wy- konanych z martenzytycznej stali X20CrMoV11-1, Prace IMŻ nr 4, s. 23-38, 2013.

J. Dobrzański, A. Zieliński, H. Paszkowska: Wyznaczanie trwałości resztkowej i czasu dalszej bezpiecznej pracy na przykładzie materiału rodzimego złącza spawanego, Prace IMŻ nr 1, s. 9-25, 2009.

J. Dobrzański, A. Zieliński, H. Purzyńska, M. Dziuba-Kałuża: Trwałość eksploatacyjna materiału elementów pracujących w warunkach pełzania w energetycznych urządzeniach wysokociśnieniowych, Prace IMŻ nr 2, s. 158-167, 2010.

J. Dobrzański, A. Zieliński, H. Purzyńska, M. Dziuba-Kałuża: Badania nowych materiałów na elementy kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy, Prace IMŻ nr 2, s. 106-111, 2015.

J. Dobrzański, A. Zieliński, H. Purzyńska: Charakterystyki materiałowe i metodologia oceny stanu wybranych stali nowej generacji elementów kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy, Prace IMŻ nr 3, s. 13-27, 2014.

M. Roskosz, K. Fryczowski, S. Griner, A. Katunin: Analiza możliwości oceny procesu pełzania stali X12CrMoWVNbN10-1-1 na podstawie szumu Barkhausena, Przegląd Spawalnictwa, Vol 86, No 11, 2014.

W. Dudziński, K. Widanka: Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012.

J. Pilarczyk: Poradnik Inżyniera Spawalnictwo t. 1, WNT Warszawa 2014.

M. Blicharski: Inżynieria materiałowa Stal, WNT Warszawa 2010,2012.

J. Dobrzański, P. Duda, L. Mirecki: Modelowanie zjawiska pełzania oraz symulacja pracy wybranych elementów przegrzewacza pary części ciśnieniowej kotła o nadkrytycznych parametrach pracy, Prace IMŻ nr 3, s. 29-40, 22014.

Katalog produktów Linde 2015.

J. Czuchryj, B. Kurpisz: Badania złączy spawanych. Przegląd metod, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2009.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>