Lutowanie miękkie kompozytu grafitowego ze stopem aluminiowym PA38

Main Article Content

Zbigniew Mirski
Tomasz Wojdat
Tomasz Piwowarczyk
Kazimierz Granat
Wiesław Derlukiewicz
Ireneusz Ciepacz
Aleksandra Jakubczyk

Abstract

W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą lutowania miękkiego kompozytu grafitowego ze stopem aluminium PA38. Połączenia tego typu znajdują zastosowanie w urządzeniach przesyłających energię elektryczną, w związku z czym muszą charakteryzować się dobrą przewodnością elektryczną. Wykonano próbne złącza lutowane z zastosowaniem warstwy pośredniej Cu, naniesionej galwanicznie na powierzchnię kompozytu grafitowego. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych oraz badań metalograficznych przy użyciu mikroskopii świetlnej. 

Soldering of graphite composite with PA38 aluminum alloy 

Abstract

The problems concerning soldering of graphite composite with aluminum alloy PA38, were presented in the article. This type of joints are used in devices transmitting electricity therefore, it must have a good electrical conductivity. Made test soldered joints using an intermediate layer of Cu-plated applied to the surface of the graphite composite. The results of research strength and metallographic examination using light microscopy, were presented. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
Z. Mirski, “Lutowanie miękkie kompozytu grafitowego ze stopem aluminiowym PA38”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 9, Sep. 2016.
Section
Original Articles

References

Mirski Z., Granat K., Prasałek A.: The diffusive barriers in copper brazing with austenitic steel by use the Cu-Ag-P (L-Ag15P) filler metal, The Archives Metallurgy and Materials, tom 53, nr 4/2008, s. 1035-1046.

Mirski Z., Wojdat T., Piwowarczyk T., Stachowicz M.: Bariery dyfuzyjne zapobiegające kruchości połączeń lutowanych aluminium z innymi metalami, Przegląd Spawalnictwa, nr 8/2013.

Mirski Z., Wojdat T., Stachowicz M.: Soldering of aluminium with copper and steel using intermediate layer Zn-Ni, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2015, vol. 15, nr 4, s. 903-910.

Wojdat T., Winnicki M., Rutkowska-Gorczyca M., Mirski Z., Ambroziak A.: Zastosowanie warstw pośrednich nanoszonych różnymi metodami natryskiwania cieplnego do lutowania miękkiego aluminium z miedzią, Przegląd Elektrotechniczny, nr 3/2015, s. 90-94.

Poradnik lutowania twardego i miękkiego, katalog firmowy Harris Calorific International Sp. z o.o, Dzierżoniów 2016.

Praca zbiorowa: Poradnik galwanotechnika, WNT, Warszawa 2002.

Dylewski R., Gnot W., Gonet M.: Elektrochemia przemysłowa. Wybrane procesy i zagadnienia, Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 1999.

Jansen R., Preikschat P., Opper M.: Cyanidefreie alkalische kupferelektrolyte, Galvanotechnik 73 (1998).

Piwowarczyk T., Harapińska E., Wojdat T.: Trendy rozwojowe technologii lutowania i metod kontrolnych, Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2016.

Ambroziak A., Białucki P., Derlukiewicz W., Lange A.: Własności aluminiowych złączy wykonanych spoiwami na osnowie cynku, Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2016.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>