Analiza występowania niezgodności spawalniczych w podstawach wież wiatrowych

Robert Bęczkowski

Abstrakt


Artykuł przedstawia problematykę analizy kontroli jakości przy spawaniu wielkogabarytowych konstrukcji podstaw wież wiatrowych typu offshore. W pracy przedstawiono zagadnienia związane ze statystyką kontroli jakości dla jednego z typów fundamentowania wież wiatrowych. Wymagania odbiorowe konstrukcji fundamentu oprócz badań wizualnych i badań magnetyczno-proszkowych zostały uzupełnione wymaganiami badań ultradźwiękowych po realizacji montażu wielkogabarytowych elementów konstrukcji morskich wież wiatrowych. Praca zawiera analizę występowania niezgodności spawalniczych zaobserwowanych na 7 elementach ważących po 500 ton podstaw wież wiatrowych. Analizę przeprowadzono dla niezgodności wykrytych metodą ultradźwiękową po wykonaniu blisko 5 kilometrów spoin zrealizowanych na jednym z projektów zlokalizowanym na Morzu Północnym u wybrzeży Niemiec. 

Analysis of occurrence of welding imperfections in the wind offshore project 

The article presents the analysis of the problems of quality control in welding large structures of the towers foundations of offshore wind. The paper presents issues related to statistical quality control for one type of foundation wind towers. Requirements of construction of the foundation should be checked by visual and magnetic testing and ultrasonic testing after the execution of the assembly of large structural elements of marine wind towers. The paper contains an analysis of the occurrence of imperfections observed at 7 elements, which every is 500 tons heavy. The analysis was carried out for welding imperfection detected by ultrasonic testing after nearly five kilometers joints completed in one of the projects located in the North Sea coast of Germany. Słowa kluczowe


niezgodności; Offshore, MAG; Energia wiatrowa; imperfections; wind energy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


M. Karimirad; Offshore Energy Structures, Springer 2014, DOI: 10.1007/978- 3-319-12175-8.

www.bard-offshore.de -z dnia 21.03.2016.

www.eewspc.com -z dnia 21.03.2016.

http://www.upwind.eu- z dnia 20.03.2016.

http://www.offshorewindenergy.org -z dnia 20.03.2016.

http://cleantechnica.com - dnia 21.03.2016.

G. Rogalski, J. Łabanowski, D. Fydrych, J. Tomkow; Bead-on-plate we- lding on S235JR steel by underwater local dry chamber process, Polish Maritime Research 2(82) 2014 Vol 21; pp. 58-64 DOI: 10.2478/pomr- 2014-0020.

G. Rogalski, J. Łabanowski, D. Fydrych,J. ; Weldability of high strength steels in wet welding conditions, Polish Maritime Research 2(78) 2013 Vol 20; pp. 67-73; DOI:10.2478/pomr-2013-0018.

Katalogi materiałów spawalniczych firmy Drahtzug Stein.

PN-EN ISO 14175:2009 Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005; Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i5.620

Refbacks

  • There are currently no refbacks.