Ocena jakości i odporności erozyjnej powłok natryskiwanych łukowo

Artur Czupryński, Aleksander Lisiecki, Agnieszka Kurc-Lisiecka

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań odporności erozyjnej powłok natryskiwanych łukowo wybranymi stopami typu Fe-Cr-Ti-Si-Mn, Fe-Cr-B-Si-Mn, Ni-Cr-Mo-Fe- Nb, Ni-WC-Cr-B-C oraz nano stopem na osnowie żelaza wzmacnianym wydzieleniowo węglikiem boru Fe-Si-Mn- Cr-Mo-Nb-W-B, na płyty ze stali niestopowej ASTM A516, Grade 55 przeznaczonej do pracy w podwyższonej tem- peraturze. Do natryskiwania łukowego zastosowano najnowszej generacji urządzenie spawalnicze Eutronic Arc Spray 4 zapewniające wysoką stabilność przebiegu procesu oraz użyto druty proszkowe metaliczne EuTronic Arc 502, EuTronic Arc 547, EuTronic Arc 595, EuTronic Arc 599 i EnDOtec DO*390N o średnicy 1,6 mm. Natryskiwano łukowo powłoki o grubości około 0,8 mm, odznaczające się zróżnicowaną twardością oraz odpornością na zużycie erozyjne. 


Evaluation of the quality and erosion resistance of arc sprayed coatings 

Abstract

The article presents the results of the study on erosion resistance of arc sprayed coatings made of selected alloys such as Fe-Cr-Ti-Si-Mn, Fe-Cr-B-Si-Mn, Ni-Cr-Mo-Fe- Nb, Ni-WC-Cr-B-C, and also nano alloy based on the iron matrix, strengthened by precipitations of boron carbide Fe-Si-Mn-Cr-Mo-Nb-W-B, on plates made of unalloyed steel ASTM A516, Grade 55 designed for for operation at elevated temperature. The latest generation of welding device Eutronic Arc Spray 4 for arc spraying was applied in the investigations, which ensure high stability of the process. Cored metallic wires such as EuTronic Arc 502, EuTronic Arc 547, EuTronic Arc 595, EuTronic Arc 599 i EnDOtec DO*390N with the diameter of 1,6 mm were used as the additional material. The coating produced by arc spraying were approx. 0,8 mm thick and had different hardness as well as different erosion wear resistance. 
Słowa kluczowe


natryskiwanie łukowe; powłoki natryskiwane łukowo; odporność na zużycie erozyjne; Arc spray process; arc spray coatings; erosion wear resistance

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Poole Ch. P. Jr, Ownes F. J. Introduction to Nanotechnology, Wiley, 2003, Pages 1-8.

Wilson M., Kanangara K., Smith G., Simmons M., Raguse B. Nanotech- nology: Basic sciences and emerging technologies, Overseas Press, 2005.

Bobzin K., Wielage B., Drzeniek H.: Natryskiwanie cieplne – rozwój, potencjał, rynki, Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2009, s. 4-10.

Dorfman M.R: Thermal spray processes. Advanced Materials & Processes, vol. 160, Ohio 2002, 47-49.

Luding R., Thorpe R.: Electric Arc Spray Coatings Increase Cost And Reliability of Power Generation Systems, Advanced Materials & Processes, vol. 171, Ohio 2013, 46-48.

Adamiec P., Dziubiński J.: Wytwarzanie i właściwości warstw wierzchnich elementów maszyn transportowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2005.

Gierek A.: Zużycie Tribologiczne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.

PN-EN ISO 14923:2005 ,,Natryskiwanie cieplne -Charakterystyka i badanie powłok natryskiwanych cieplnie”.

ASTM G 76-2 „Standard Test Method for Conducting Erosion Test by Solid Particle Impingement Using Gas Jets”.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i9.443

Refbacks

  • There are currently no refbacks.