Automatyzacja i robotyzacja procesu montażu i spawania profili walcowanych na przykładzie urządzenia Steel Beam Assembler or Welder – cześć 2

Main Article Content

Jacek Słania
Roman Dziędzioł

Abstract

Streszczenie

Artykuł podejmuje zagadnienia związane z budową i wdrożeniem zrobotyzowanych urządzeń do uzbrojenia i spawania profili walcowanych na przykładzie maszyny „Steel. Beam. Assembler. or. Welder” (SBA) firmy Zeman & Co. Pokazuje praktyczne możliwości wykorzystania w produkcji oraz trudności funkcjonowania urządzenia, które związane są z coraz większym skomplikowaniem i złożonością projektowanych konstrukcji stalowych. Analizuje techniki i metody wykorzystywane przez SBA przy prefabrykacji konstrukcji stalowych.

Artykuł skupia się na opisie budowy, zasadzie działania, sposobie programowania oraz parametrach i zakresie zastosowania urządzenia Steel Beam Assembler or Welder. Podejmuje próbę określenia kierunków rozwoju maszyn do uzbrojenia i spawania profili walcowanych oraz problemów i barier na jakie napotykają ich konstruktorzy. 

Abstract

The article deals with the issues connected with a structure and implementation of robotized devices used to arm and weld rolled sections on an example of the ‘Steel Beam Assembler or Welder’ (SBA) by Zeman & Co company. It shows practical possibilities in the production use, and difficulties of functioning the device. Difficulties relate to an increase of complex designs of steel constructions. The article also analyses techniques and methods used in the prefabrication of steel constructions by the SBA device.

The article focuses on the description of a structure, rules of operating, ways of programming and a range of the Steel Beam Assembler or Welder use. It tries to describe the ways of the development of machines used to arm and weld rolled sections, as well as problems and barriers which the constructors meet. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słania and R. Dziędzioł, “Automatyzacja i robotyzacja procesu montażu i spawania profili walcowanych na przykładzie urządzenia Steel Beam Assembler or Welder – cześć 2”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 1, Jan. 2015.
Section
Articles

References

Materiały źródłowe firmy Zekon Sp. z o.o.

Zrzut ekranu z programu Pro FIT.

Nowak M., Buchowski J., Wiśniewski D.: Zrobotyzowane spawa-
nie wielkogabarytowych elementów ze wspomaganiem oprogra- mowania off-line. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 85, nr 10, s. 19-29, 2013.

Słania J., Kuk Ł.: Proces łączenia materiałów do budowy pojazdów i nadwozi w przemyśle samochodowym. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 86, Nr 3, s. 40-46, 2014.

Słania J., Dziędzioł R.: Automatyzacja i robotyzacja procesu montażu i spawania profili walcowanych – część 1 – historia. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 87, Nr 1, s. 16-21, 2015.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>