Plan spawania stalowej klatki schodowej

Main Article Content

Jacek Buława
Jacek Słania

Abstract

Omówiono plan spawania stalowej klatki schodowej. Przedstawiono postać konstrukcyjną klatki, stosowane materiały podstawowe i dodatkowe do spawania oraz stosowaną technologię spawania. Zestawiono normy wykorzystywane w planie spawania. Podano wymagania dotyczące kontroli odbiorowej elementów handlowych i pochodzących z kooperacji, kontroli materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, spawaczy, przygotowania elementów do spawania oraz kontroli w trakcie i po spawaniu. Omówiono wymagania dotyczące naprawy wadliwych odcinków spoin oraz prostowania elementów. Przedstawiono schemat spawania. 

The welding plan of steel staircase 

Abstract

A plan of welding a steel staircase was given. A structure of the staircase, usage of base and additional welding materials, and a technology of welding were given. Standards used in the process of welding were shown. Requirements, which refer to commission of trading elements and those from cooperation; to control base and additional welding materials, welders; to prepare elements to welding, as well as to control during and after welding process were specified. All the requirements, which relate to mend faulty fragments of welds and to straighten elements were described. A diagram of welding was given. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Buława and J. Słania, “Plan spawania stalowej klatki schodowej”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 2, Feb. 2015.
Section
Articles

References

Słania J., Marcinkiewicz H., Kiełbik M.: Plan spawania elementu obudowy kopalnianej – osłony odzawałowej. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 6-16.

J. Słania, P. Urbańczyk: Technologia oraz plan spawania gazoszczelnych ścian rurowych kotła pyłowego wg PN–EN 12952-5 Przegląd Spawalnictwa, 2009, nr 12, str. 19-27.

Słania J.: Technologia spawania płyty wsporczej pojazdu gąsienicowego – dobór parametrów i obliczanie kosztów spawania. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2010, nr 2, str. 52-56.

Słania J.: Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 3, str. 16-25.

Słania J., Kaczor T.: Plan spawania zbiornika ciśnieniowego. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 4, str. 9-18.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Plan spawania kotłów płomienicowo - płomieniówkowych. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 6, st r. 32-40.

Słania J., Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 16-22.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 36-41.

Słania J., Wodecki D.: Plan spawania belki poprzecznej dźwigu. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 30-35.

Słania J.: Istota planów spawania. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 3-9.

Słania J.: Plan spawania napraw bieżących kotłów parowych, wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 22-30.

Słania J., Chomiuk S., Dadak R.: Plan spawania dla konstrukcji uzupełniającej - trawresy. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 3-6.

Słania J., Fryc H.: Spawanie pojazdów szynowych - plany spawania. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 16-20.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych I. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 20-24.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych II.
Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 24-26.

Słania J., Urbańczyk P.: Technologia wytwarzania oraz plan kontroli jakości przegrzewacza pary kotła parowego wg PN-
EN 12952-5. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 5, str. 29-41.

Chromik D., Słania J.: Plan spawania ciśnieniowego zespołu
rurowego. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 11, str. 29-32.

Balcerzak M., Słania J.: Spawanie zbiornika bezciśnieniowego do magazynowania oleju opałowego. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 11, str. 33 - 38.

Słania J.: Usuwanie odkształceń spawalniczych. Przegląd
Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 24-26.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>