Proces łączenia materiałów do budowy pojazdów i nadwozi w przemyśle samochodowym

Main Article Content

Jacek Słania
Łukasz Kuk

Abstract

Przedstawiono spawanie ramy pojazdu ciężarowego. Omówiono naprężenia występujące w ramach pojazdów ciężarowych i wymagania dotyczące ich wytrzymałości. Przedstawiono materiały stosowane do budowy pojazdów i nadwozi. Zaprezentowano technologię spawania ram pojazdowych – stosowane urządzenia, metodę spawania, przygotowanie złączy spawanych oraz parametry spawania. 

Process of joining materials to build vehicles and motor-car bodies in the automotive industry 

Abstract

A welding process of a frame of a truck was presented. Stresses, which occur in the frames of trucks and the re- quirements of their resistance were described in the following paper. Moreover, the materials used to build vehicles and motor-car bodies were depicted. A technology of welding frames of vehicles – common equipment, a method of welding, preparation of welding joints and the parameters of welding were given. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słania and Łukasz Kuk, “Proces łączenia materiałów do budowy pojazdów i nadwozi w przemyśle samochodowym”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 3, Mar. 2014.
Section
Articles

References

Węgrzyn T., Miros M.: Wytrzymałość złączy spawanych w ramach samochodów ciężarowych. Przegląd Spawalnictwa 2010, nr 3.

Złoty P.: Transport. Technika Motoryzacyjna. Polskie czasopismo dla transportu i warsztatów. 2007, nr 5, s. 20÷25.

Praca zbiorowa, Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. T. 2. Warszawa, WNT 2005.

http://www.zakmet.de

http://www.amk.com.pl/?Produkty- :Automatyzacja_spawania:Spawanie_naczep. Dostęp: 16.05.2012.

Strona internetowa: http://www.kontenery.weldon.pl/pytania-i-odpowiedzi/. Dostęp: 16.05.2012.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>