Analysis of welding plans for the energy pipeline

Main Article Content

Wojciech Cichoński
Jacek Słania

Abstract

Standards requirements for welding plans for energy pipeline repairs are presented. Examples of welding plans for pipeline repair are presented. The usefulness of various forms of presenting welding plans was compared – in tabular form and in the point form. It was shown that regardless of the form of the welding plan, it facilitates control of both the course of the manufacturing process and the requirements set by the product standard.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
W. Cichoński and J. Słania, “Analysis of welding plans for the energy pipeline”, Weld. Tech. Rev., vol. 91, no. 2, Feb. 2019.
Section
Original Articles

References

Warunki Techniczne Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-RT/01 – Wydanie 02.2017.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).

CEN/TR 13480-7:2017 Metallic Industrial Piping – Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures.

PN-EN 13480-5:2017 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania.

PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN ISO 6520-1:2009 Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w metalach – Część 1: Spawanie.

Ustawa o Dozorze Technicznym z dn. 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1351 z późn. zm.).

PN-EN ISO 17637:2017 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne złączy spawanych.

WUDT-UC-WO/11 Wydanie 02.2017 – Warunki Techniczne Urzędu Dozoru Technicznego – Urządzenia Ciśnieniowe - Wymagania Ogólne – Wytwarzanie / część 11 – Spawanie.

PN-EN ISO 17638:2017 Badanie nieniszczące spoin – Badanie magnetyczno-proszkowe.

PN-EN ISO 23278:2015 Badania nieniszczące spoin – Badania magnetyczno-proszkowe – Poziomy akceptacji.

PN EN 17640:2018 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe – Techniki, poziomy badania i ocena.

PN EN ISO 11666:2018 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe – Poziomy akceptacji.

Słania J., Plany spawania. Teoria i praktyka (wyd. II), Agenda Wydawnicza SIMP Redakcja Przegląd Spawalnictwa (2015), Warszawa.

Most read articles by the same author(s)