The influence of the characteristics of welding arc on the properties of the padding welds

Main Article Content

Krzysztof Makles
Marek Gucwa

Abstract

The paper presents results of research on cladding made with different characteristics of welding arc and their effect on the properties of the hardfacing made with self shield cored wire. Hardfacing was done with short circuit characteristic, mixed and with pulse current. The obtained deposits were varied in hardness values up to 200 HV10. It was observed that characteristic of welding arc has large influence on the dilution rate and the structures of the deposits. The best properties of the deposits were noted to the pulsed arc current. 

in polish

Wpływ charakterystyk spawalniczych łuku na właściwości napoin

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu charakterystyki łuku spawalniczego na właściwości napoin wykonanych drutem rdzeniowym samoosłonowym. Proces napawania prowadzony był z użyciem łuku zwarciowego, mieszanego oraz łuku impulsowego. Otrzymane napoiny charakteryzowały się dużymi różnicami w uzyskanej twardości rzędu nawet 200HV10. Charakterystyka łuku wpłynęła również na stopień wymieszania napoiny z materiałem podłoża oraz samą strukturę napoiny. Najkorzystniejsze właściwości napoiny zanotowano dla łuku impulsowego. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Makles and M. Gucwa, “The influence of the characteristics of welding arc on the properties of the padding welds”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 4, Apr. 2017.
Section
Original Articles

References

R. Bęczkowski, M. Gucwa: Wpływ parametrów napawania drutem z rdzeniem metalicznym na wydajność procesu i parametry geometryczne ściegu, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88 nr 5, s. 49-52, 2016.

M. Gucwa, R. Bęczkowski: Możliwość zastosowania napawania drutem rdzeniowym z zastosowaniem prądu pulsującego, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87, nr 10, s. 13-16, 2015.

M. Gucwa, J. Winczek, R. Bęczkowski, M. Dośpiał: Structure and Properties of Coatings Made with Self Shielded Cored Wire, Archives Of Foundry Engineering, vol. 16, nr 3, p.39-42, 2016.

M. Gucwa, J. Winczek: The Properties of High Chromium Hardfacings Made with Using Pulsed Arc, Archives Of Foundry Engineering, vol. 15, nr 1, p.37-40, 2015.

R. Bęczkowski, M. Gucwa, J. Wróbel, A. Kulawik: The Impact of the Bead Width on the Properties of the Anti-Abrasion Surfacing Weld, AIP Conference Proceedings 1738, 480095 (2016); http://doi.org/10.1063/1.4952331

K. Kudła: Algorytm doboru parametrów spawania impulsowego w osłonie gazów ochronnych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 76, nr 5-7, s.94-96, 2004.

I. E. French, M. R. Bosworth: A Comparison of Pulsed and Conventional Welding with Basic Flux Cored and Metal Cored Welding Wires, Welding Research Supplement, vol. 74, nr 6, p.197-205, 1995.

R. Kensik: Ocena energii liniowej w procesach MIG/MAG, Przegląd Spawalnictwa, vol. 78, nr 9-10, s.5-8, 2006.

S. Seifeddine, E. Sjölander, T. Bogdanoff: On the Role of Copper and Co- oling Rates on the Microstructure, Defect Formations and Mechanical Properties of Al-Si-Mg Alloys, Materials Sciences and Applications, 2013, 4, 171-178, 2013.

J. F. Lancaster: The Physics of Welding, Pergamon, 1986.

J. C. Amson: Lorentz force in the molten tip of an arc electrode, British Journal of Applied Physics, vol. 16, nr 8, p.1169-1179, 1965.