The properties and structure of the butt-welded joints of composite tube 3R12/4L7 intended for use in power industry

Main Article Content

Natalia Konieczna

Abstract

The paper presents the developed welding technology innovative composite pipe in the form of a butt-welded joint. The object of the study was to assess the quality of the welded joint with the composite pipe. The welded joint made of steel 3R12/4L7 has been tested macroscopic and microscopic, then measured for hardness with Vickers method. The results show high quality of the weld joint, and the technology can be used in the future welding engineers, technologists and engineers in the design of the connectors on the innovative material. 


in polish

Właściwości i struktura złączy spawanych doczołowo z rury kompozytowej 3R12/4L7 przeznaczonych do pracy w przemyśle energetycznym

W pracy przedstawiono technologię spawania innowacyjnej rury kompozytowej w postaci złącza doczołowego. Celem prowadzonych badań była ocena jakości złącza spawanego z rury kompozytowej. Połączenie spawane złożone z rur ze stali 3R12/4L7 zostało poddane badaniom makroskopowym i mikroskopowym oraz pomiarom twardości. Uzyskane wyniki świadczą o wysokiej jakości połączenia spawanego, a zastosowana technologia może w przyszłości posłużyć inżynierom spawalnikom, technologom oraz konstruktorom w projektowaniu złączy z innowacyjnego materiału. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
N. Konieczna, “The properties and structure of the butt-welded joints of composite tube 3R12/4L7 intended for use in power industry”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 2, Feb. 2017.
Section
Original Articles

References

A. Hernas, T. Wala, S., M. Staszewski: Charakterystyka i dobór stali na przegrze- wacze o nadkrytycznych parametrach pary, Inżynieria Materiałowa, nr 3 (169), s. 143-151, 2009.

N. Konieczna, S. Lalik: Badanie złączy spawanych innowacyjnej rury kompozytowej dla energetyki, Przegląd Spawalnictwa, nr 7 (vol. 88), s. 5-9, 2016.

Sandvik 3R12/4L7, Composite tubes for recovery boilers and other boiler applications, Sandvik Materials Technology, 2012.

J. Adamski, A. Balcerzyk, S. Lalik: Badania przemysłowe gazoszczelnych ścian rurowych i wężownic ze stali nowej generacji, Energetyka, nr 10, s.645-647, 2015.

P. Jamrozik, M. Sozańska, J. Pasternak: Właściwości mechaniczne złączy spawanych ze stali Sanicro 25 oraz stopu HR6W, Przegląd Spawalnictwa, nr 10, s. 39-45, 2013.

P. Urbańczyk, J. Słania, G. Golański, M. Matusik: Wpływ pełzania na uszkodzenia złącza spawanego rurociągu pary świeżej, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 23-31, 2014.

M. Blicharski: Zmiany mikrostruktury w połączeniach spawanych różnoimiennych materiałów stosowanych w energetyce, Przegląd Spawalnictwa, nr 3, s. 2-13, 2013.

Hernas A., Dobrzański J., Pasternak J., Fudali S.: Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015.

Kazanecki J.: Wytwarzanie rur bez szwu, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne, 2003.