Badanie złączy spawanych innowacyjnej rury kompozytowej dla energetyki

Main Article Content

Natalia Konieczna
Stanisław Lalik

Abstract

Celem prowadzonych badań była ocena jakościowa złączy spawanych ze spoinami pachwinowymi w konfiguracji rura kompozytowa płaskownik oraz określenie wpływu energii liniowej spawania podczas spawania złączy. Złącze spawane złożone z rury kompozytowej 3R12/4L7 oraz płaskownika ze stali X6CrNi18-10 zostało poddane badaniom makroskopowym i mikroskopowym, następnie wykonano pomiar twardości metodą Vickersa, a także przeprowadzono technologiczną próbę rozciągania. Uzyskane wyniki świadczą o wysokiej jakości połączenia spawanego oraz wpływie zastosowanej energii liniowej spawania na poszczególne obszary złącza spawanego. 

The welded joints research of innovative composite pipe for Energy industry 

Abstract

The object of study was to estimate the quality of the welded joints with fillet welds in the configuration of composite pipe-steel flat and determine the effect of arc linear energy welding joints. Welded joint consisting of a composite pipe 3R12/4L7 and flat of steel X6CrNi18-10 has been tested macroscopic and microscopic, then measured for hardness with Vickers method and a technological tensile test was conducted. The results show of the high quality of the welded joint and the effect of the applied arc linear energy to the different areas of the welded joint. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
N. Konieczna and S. Lalik, “Badanie złączy spawanych innowacyjnej rury kompozytowej dla energetyki”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 7, Jul. 2016.
Section
Original Articles

References

A. Hernas, J. Pasternak, S. Fudali, J. Witkowski, Właściwości technologiczne nowych materiałów przeznaczonych do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne, Praca zbiorowa pod red. A. Hernasa: Procesy nisz- czenia oraz powłoki ochronne stosowane w energetyce, s.255-274, 2015.

A. Hernas, Żarowytrzymałość stali i stopów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1999.

S. Lalik, G. Niewielski, Spawanie stali przeznaczonych na elementy nad- krytyczne kotłów, Inżynieria Materiałowa, nr 6, s.727-728, 2003.

E. Tasak, A. Ziewiec, Spawalność materiałów konstrukcyjnych. Tom 1. Spawalność stali, Wydawnictwo JAK Kraków, 2009.

M. Łomozik, Żarowytrzymałe stale konstrukcyjne dla przemysłu energetycznego wczoraj i dziś, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5, s.52-53, 2013.

E. Tasak, Metalurgia spawania, Wydawnictwo JAK, Kraków, 2008.

J. Pasternak, S. Fudali, A. Hernas, M. Staszewski, Stale austenityczne do zastosowań w kotłach o parametrach nadkrytycznych, Energetyka,

Zeszyt tematyczny, nr 18, s.100-103, 2008.

P. Jamrozik, M. Sozańska, J. Pasternak, Właściwości mechaniczne złączy spawanych ze stali Sanicro 25 oraz stopu HR6W, Przegląd Spawalnictwa, nr 10, s. 39-45, 2013.

P. Urbańczyk, J. Słania, G. Golański, M. Matusik, Wpływ pełzania na uszkodzenia złącza spawanego rurociągu pary świeżej, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 23-31, 2014

J. Adamski, A. Balcerzyk, S. Lalik, Badania przemysłowe gazoszczelnych ścian rurowych i wężownic ze stali nowej generacji, Energetyka, nr 10, s.645-647, 2015.

Sandvik 3R12/4L7, Composite tubes for recovery boilers and other boiler applications, Sandvik Materials Technology, 2012.

M. Blicharski, Zmiany mikrostruktury w połączeniach spawanych różnoimiennych materiałów stosowanych w energetyce, Przegląd Spawalnictwa, nr 3, s. 2-13, 2013

E. Tasak, A. Ziewiec, K. Ziewiec, Problemy występujące przy spawaniu i naprawie spoin stali różnorodnych, Archiwum Hutnictwa, nr 21, s.221- 226, 2006.