Trendy rozwojowe technologii lutowania i metod kontrolnych

Main Article Content

Tomasz Piwowarczyk
Ewa Harapińska
Tomasz Wojdat

Abstract

W artykule przedstawiono tendencje rozwojowe lutowania miękkiego i twardego. Zaprezentowano perspektywiczne kierunki oraz obszary badawcze, które w ostatnich latach dynamicznie ewoluowały. Opisano charakterystyki materiałów, których lutowanie jest problematyczne. Udowodniono, że zastosowanie nowoczesnych technik oraz odpowiedni dobór materiałów dodatkowych, umożliwia ich jakościowe wytwarzanie. Przedstawiono rozwój systemów kontrolnych i stopnia zautomatyzowania stanowisk lutowniczych. Wskazano na dynamicznie rozwijające się metody lutowania, proponując przy tym alternatywne źródła ciepła. 

Abstract

Development trends of soldering and brazing technologies were presented in this paper. Perspective directions and research areas, which in recent years evolved rapidly, were introduced. Characteristics of materials, which soldering and brazing is problematic, were described and it was proven that use of modern techniques and appropriate selection of additive materials, enables their qualitative manufacture. Development of control systems and automation degree of soldering and brazing stations were presented. Rapidly developing methods of soldering and brazing were pointed out, giving an idea of alternative heat sources. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Piwowarczyk, E. Harapińska, and T. Wojdat, “Trendy rozwojowe technologii lutowania i metod kontrolnych”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 9, Sep. 2016.
Section
Original Articles

References

J. Nowacki, M. Chudziński, P. Zmitrowicz: Lutowanie w budowie maszyn, WNT, Warszawa 2007.

Z. Mirski: Sterowanie szerokością szczeliny lutowniczej w procesach spajania materiałów różnoimiennych, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2000.

M. Schwarz: Brazing, Second edition, ASM International, Ohio 2003.

D.M. Jacobson, G. Humpston, Principles of Brazing, ASM International, Ohio 2005.

R. Radtke, J. Geddes: Microwave brazing, a novel method for joining ceramics to metals, Fourth World Congress on Microwave and Radio Frequency Applications, Austin, Texas 2004.

J. Pilarczyk (red.): Poradnik Inżyniera, Spawalnictwo, tom 2, WNT, Warszawa 2005.

J. Wojewoda: Lutowanie dyfuzyjne niskotemperaturowe nowa technika spajania zaawansowanych materiałów, projekt badawczy Nr TO8C 02829, IMIM PAN, Kraków 2008.

Z. Mirski, K. Granat, S. Stano: Possibilities of laser-beam joining cemented carbides to steel, Welding International, nr 3 (30)/2016.

Brazing, High Temperature Brazing und Diffusion Bonding, LÖT 2013, Lectures and posters of the 10th International Conference Aachen June 2013, DVS Media, Düsseldorf 2013.

High Temperature Brazing and Diffusion Bonding, LÖT 2016, Lectures and posters of the 11th International Conference Aachen June 2016, DVS Media, Düsseldorf 2016.

S. Weis, G. Wagner, B. Wielage: Brazing technology Advances and challenges, International Brazing & Soldering Conference (IBSC), Long Beach 2015.

D.P. Sekulić (ed.): Advances in Brazing, Science, technology and application, Woodhead Publishing, 2013.

R. Gourley, Ch. Walker (ed.): Brazing and Soldering - Proceedings of the 5th International Brazing and Soldering Conference, Las Vegas 2012.

Brazing Handbook, American Welding Society Committee on Brazing and Soldering, Fifth Edition, Miami 2007.

M. Baranowski, J. Jakubowski: Lutowność wybranych nadstopów niklu, Przegląd Spawalnictwa, nr 7 (86), 2014.

T. Babul, A. Kondej, S. Kowalski, M. Baranowski, K. Lankiewicz: Wpływ obróbki powierzchniowej na lutowność stali 410, Przegląd Spawalnictwa, nr 3 (88), 2016.

J. Felba: Montaż w elektronice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.

K. Bukat, H. Hackiewicz: Lutowanie bezołowiowe, Wyd. BTC, Warszawa 2007.

M. Schwartz: Soldering Understanding the Basics, ASM International, Ohio 2014.

A. Winiowski, D. Majewski: Lutowanie twarde stopów magnezu, Przegląd Spawalnictwa, nr 12 (86), 2014.

Z. Mirski, D. Majewski: Lutowność tytanu w warunkach płomieniowego lutowania twardego pod osłoną topnika, Przegląd Spawalnictwa, nr 1 (85)/2013.

Z. Mirski, M. Różański: Lutowanie próżniowe tytanu technicznego i stopu tytanu na osnowie fazy TiAl (γ), Inżynieria Materiałowa, nr 4 (33)/2012.

R. Lewandowski, Profesjonalne urządzenia do lutowania i podgrzewania za pomocą tlenu i wodoru, opracowanie Rywal-RHC.

LHC Deliveries Success/Failure Statistics Report 2004-2012, CAEN, Report nr. 22, 2012.

T. G. Santos, F. B. Fernantes, G. Bernardo, R. M. Miranda: Analyzing mechanical properties and nondestructive characteristic of brazed joints of NiTi shape memory alloys to carbon steel rods, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, nr 66, Londyn 2013.

J.Y. Kim, S.-W. Seo: Inspection of brazing joint defects in the heat exchanger using X-ray, International Conference on Control, Automation and Systems, Gyeonggi-do 2010.

A. Łosieczka, L. Sozański: Wybrane aspekty badań ultradźwiękowych miedzianych połączeń lutowanych, Przegląd Spawalnictwa, nr 9 (82), 2010.

S. Pawlak, M. Różański, G. Muzia: Zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących połączeń lutowanych, Przegląd Spawalnictwa, nr 2 (85), 2013.

P. Chaudhuri, P. Santra, S. Yoele, A. Prakash, D.C. Reddy, L.T. Lachhvani, J. Govindarajan, Y.C. Saxena: Non-destructive evaluation of brazed joints between cooling tube and heat sink by IR thermography and its verifica- tion using FE analysis, NDT&E International, nr 39, 2006.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>