Friction surfacing of AlN ceramics by titanium

Main Article Content

Michał Hudycz
Maciej Winiarski
Tomasz Chmielewski

Abstract

The paper presents the first experience of AlN ceramic surface metallization by titanium with frictional process. Using a different process conditions of friction, authors obtained various coatings (TiO, TiN, Ti). The X-ray diffraction of the substrate and the coatings of TiO, TiN and a coating of pure titanium have been presented. 


in polish

Tarciowe metalizowanie ceramiki AlN tytanem

W artykule przedstawiono pierwsze doświadczenia z metalizacji tytanem powierzchni ceramiki AlN metodą tarciową. Wytwarzano powłoki bazujące na Ti. Stosując różne warunki procesu tarcia otrzymywano różne powłoki (TiO; TiN; Ti). Przedstawiono dyfraktogramy rentgenowskie materiału podłoża, powłoki TiO, powłoki TiN oraz powłoki czystego tytanu. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Hudycz, M. Winiarski, and T. Chmielewski, “Friction surfacing of AlN ceramics by titanium”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 10, Oct. 2015.
Section
Original Articles

References

T. Chmielewski: Wykorzystanie energii kinetycznej tarcia i fali detonacyjnej do metalizacji ceramiki, Prace Naukowe PW, seria Mechanika, Zeszyt 232, pp. 1-155. 2012.

T. Chmielewski: Natryskiwanie detonacyjne metali na podłoża ceramiczne, Przegląd Spawalnictwa, vol.78, nr 9-10, s.80-83, 2006.

W. Włosiński, T. Chmielewski, M. Kucharczyk: Spajanie tarciowe stopów NiAl i FeAl ze stalą węglową St3S, Przegląd Spawalnictwa, vol.75, nr 1, s.6-12, 2004.

K. Pietrzak, D. Kaliński, M. Chmielewski, T. Chmielewski, W. Włosiński, K. Choręgiewicz: Processing of intermetallics with Al2O3 or steel joints obtained by friction welding technique, 12th Conference of the European Ceramic Society - ECerS XII, Stockholm, 2011.

W. Włosiński, T. Chmielewski, A. Grabowska, A. Góra: Warunki spajania tarciowego i struktura złączy Al2O3-Al i Al2O3-Cu, Przegląd Spawalnictwa, vol.75, nr 12, s.1-5, 2003.

A. Krajewski, M. Barlak, M. Hudycz, T. Chmielewski: Spajanie ceramiki korundowej modyfikowanej impulsami plazmy DPE + arc PVD, Prace Naukowe Programu Priorytetowego Nowe Technologie, zeszyt 5 s. 49-58, 2002.

M. Barlak, T. Chmielewski, M. Hudycz, A. Krajewski, W. Włosiński: Nowe metody spajania materiałów ceramicznych i metalowych, Prace Naukowe Programu Priorytetowego Nowe Technologie, zeszyt 4 s. 107-116, 2001.

M. Ossowski, M. Hudycz, T. Wierzchoń: Struktura i właściwości kompozytów warstwowych: stop tytanu-fazy międzymetaliczne z układu Ti-Al, Przegląd Spawalnictwa, vol. 79, nr 8, s.13-16, 2007.

A. Krajewski, M. Hudycz: Wytrzymałość złączy ceramiczno-metalowych, Przegląd Spawalnictwa, vol.73, nr 8-9, s.50-53, 2001.

T. Chmielewski, D. Golański, W. Włosiński, J. Zimmerman: Utilizing the energy of kinetic friction for the metallization of ceramics, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences vol. 63, No 1, pp. 201-207, 2015.

D. Golański, T. Chmielewski, S. Zhu: The effect of the interface profile on the residual stresses formed in thermally sprayed NiAl coatings on Al2O3 substrate, Przegląd Spawalnictwa vol. 86, nr 8, s.41-47, 2014.

G. Rogalski, D. Fydrych, W. Walczak: Wpływ cyklu cieplnego na właściwości zgrzewanych wybuchowo złączy stal-aluminium, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 85, nr 6, s. 54-59, 2013.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>