Ocena mikrostruktury złączy spawanych stopu Inconel 617

Natalia Konieczna

Abstrakt


W związku z przyjęciem pakietu energetyczno-klimatycznego przez kraje członkowskie Unii Europejskiej należy zwiększyć efektywność energetyczną przy zminimalizowaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wyższa sprawność bloków energetycznych przy zmniejszonej emi- sji zanieczyszczeń jest możliwa do osiągnięcia przez pod- wyższenie parametrów termodynamicznych pary, tj. ciśnienia i temperatury. Wymienianym kandydatem na najbardziej obciążone elementy kotła jest stop Inconel 617. W krajowej literaturze brak jest szczegółowych informacji dotyczących oceny mikrostruktury złączy spawanych z badanego stopu. Uzyskane wyniki badań w przyszłości posłużą konstruktorom i projektantom w szacowaniu trwałości złączy spawanych stopu Inconel 617.


Słowa kluczowe


microstructure; Inconel 617; Ni alloys; welded joints

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hernas A., Dobrzański J., Pasternak J., Fudali S.: Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015.

Hernas A.: Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne, Nowa Energia, 5-6, 2013, s. 2-7.

Ma L.: Identifying and Understanding Environment-Induced Crack Propagation Behavior in Solid Strengthened Ni-Based Superalloys, Project No. 09-803, University of Nevada, 2012.

Tuz L., Pańcikiewicz K., Tasak E., Adamiec J.: Ocena mikrostruktury wybranych stopów niklu, Przegląd Spawalnictwa, nr 5, 2014, s. 64-67.

Tuz L., Pańcikiewicz K., Tasak E., Adamiec J.: Badania skłonności do pęknięć gorących stopów niklu, nr 4, 2016, s. 162-169.

Capros P., Tasios N., Marinakis A.: Very high penetration energy sources to the European electricity system in the context of model-based analysis an energy roadmap towards a low carbon EU economy by 2050, 9th International Conference on the European Energy Market, Florencja, 2012, pp. 1-8.

Patel S. J., deBarbadillo J. J., Baker B. A., Gollihue R. D.: Nickel Base Superalloys for Next Generation Coal Fired AUSC Power Plants, Procedia Engineering, nr 55, 2013, pp. 246-252.

Norma ASME SB-168:2013 „Specification for nickel-chromium-iron alloys (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, and N06045) and nickel-chromium-cobalt-molybdenum alloy (UNS N06617) plate, she- et and strip”.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i7.933

Refbacks

  • There are currently no refbacks.