Simulation of the stress field in the welded joint using FEM

Main Article Content

Jerzy Nawrocki
Jacek Słania

AbstractThe calculation of the fillet welds are performed based on the method delivered by the standard PN-EN 1993-1-8:2006. The typical result of the calculations is the Huber-Mises criteria for the critical section. The standard does not refer to the phenomenon of stress concentration that have to take place in the welded joint in case of incomplete fusion. In this paper the finite element method is used to estimate precisely this phenomenon.Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Nawrocki and J. Słania, “Simulation of the stress field in the welded joint using FEM”, WeldTechRev, vol. 90, no. 8, Aug. 2018.
Section
Articles

References

Śledziewski E.: Konstrukcje Spawane. Projektowanie, WNT, Warszawa 1961.

Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Połączenia. WNT, Warszawa 2003.

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów, 2006.

PN-EN 10025-2:2007–Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych, 2007.

Zienkiewcz O.C., Taylor R.L., Zhu J.Z.: The Finite Element Method. It’s Basis & Fundamentals, Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.

Brózda J.: Wprowadzenie do mechaniki pękania, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2008.

Wyrzykowski J.W., Pleszakow E., Sieniawski J.: Odkształcenie i pękanie metali, WNT, Warszawa 1999.

Praca zbiorowa pod red. Pilarczyka J.: Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, WNT, Warszawa 2014.

Roache J.P.: Fundamentals of Verification and Validation, 1998.