Simulation of the stress field in the welded joint using FEM

Jerzy Nawrocki, Jacek Słania

Abstrakt


The calculation of the fillet welds are performed based on the method delivered by the standard PN-EN 1993-1-8:2006. The typical result of the calculations is the Huber-Mises criteria for the critical section. The standard does not refer to the phenomenon of stress concentration that have to take place in the welded joint in case of incomplete fusion. In this paper the finite element method is used to estimate precisely this phenomenon.


Słowa kluczowe


FEM; fillet weld; concentration of stress

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Śledziewski E.: Konstrukcje Spawane. Projektowanie, WNT, Warszawa 1961.

Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Połączenia. WNT, Warszawa 2003.

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów, 2006.

PN-EN 10025-2:2007–Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych, 2007.

Zienkiewcz O.C., Taylor R.L., Zhu J.Z.: The Finite Element Method. It’s Basis & Fundamentals, Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.

Brózda J.: Wprowadzenie do mechaniki pękania, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2008.

Wyrzykowski J.W., Pleszakow E., Sieniawski J.: Odkształcenie i pękanie metali, WNT, Warszawa 1999.

Praca zbiorowa pod red. Pilarczyka J.: Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, WNT, Warszawa 2014.

Roache J.P.: Fundamentals of Verification and Validation, 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i8.926

Refbacks

  • There are currently no refbacks.