Symulacja pola naprężeń w spoinach z wykorzystaniem MES

Jerzy Nawrocki, Jacek Słania

Abstrakt


W codziennej praktyce projektowej obliczenia spoin pachwinowych są wykonywane w oparciu o metodę zawartą w obowiązkowej do stosowania normie PN-EN 1993-1-8:2006. Wynikiem obliczeń jest naprężenie zredukowane wyznacza- ne analitycznie dla przekroju krytycznego. Norma nie odnosi się do zjawiska koncentracji naprężeń, która ma miejsce w złączu w wypadku stosowania spoiny pachwinowej. W poniższej pracy zastosowano metodę elementów skończonych w celu oszacowania tego zjawiska.


Słowa kluczowe


FEM; fillet weld; concentration of stress

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Śledziewski E.: Konstrukcje Spawane. Projektowanie, WNT, Warszawa 1961.

Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Połączenia. WNT, Warszawa 2003.

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów, 2006.

PN-EN 10025-2:2007–Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych, 2007.

Zienkiewcz O.C., Taylor R.L., Zhu J.Z.: The Finite Element Method. It’s Basis & Fundamentals, Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.

Brózda J.: Wprowadzenie do mechaniki pękania, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2008.

Wyrzykowski J.W., Pleszakow E., Sieniawski J.: Odkształcenie i pękanie metali, WNT, Warszawa 1999.

Praca zbiorowa pod red. Pilarczyka J.: Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, WNT, Warszawa 2014.

Roache J.P.: Fundamentals of Verification and Validation, 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i8.926

Refbacks

  • There are currently no refbacks.