Evaluation of laser beam butt welded joints of high-strength steel

Main Article Content

Lechosław Tuz
Krzysztof Pancikiewicz
Krzysztof Sulikowski
Łukasz Rakoczy

Abstract

The paper presents characterization of structural high- strength steels and the fundamentals of steel strengthening and hardening to guarantee good mechanical properties. Moreover, the microstructure evaluation of laser beam butt welded joints of steel with yield strength 1300 MPa were carried out and the results were presented. In research the visual testing, macro and microscopic analysis and hardness measurement were carried out.


in polish

Ocena mikrostruktury doczołowych złączy spawanych wiązką lasera stali wysokowytrzymałej

W artykule przedstawiono charakterystykę stali konstrukcyjnych o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości. Omówiono mechanizmy umocnienia stali zapewniające korzystne wła- ściwości mechaniczne. Przedstawiono wyniki badania mikrostruktury złączy doczołowych stali o gwarantowanej granicy plastyczności 1300 MPa wykonanych wiązką lasera bez materiału dodatkowego. W celu scharakteryzowania struktury przeprowadzono badania wizualne, makro- i mikroskopowe oraz pomiary twardości w przekroju poprzecznym złącza. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
L. Tuz, K. Pancikiewicz, K. Sulikowski, and Łukasz Rakoczy, “Evaluation of laser beam butt welded joints of high-strength steel”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 10, Oct. 2017.
Section
Articles

References

E. Tasak: Metalurgia spawania, Wydawnictwo Jak, Kraków 2008.

E.Tasak, A. Ziewiec: Spawalność materiałów konstrukcyjnych, tom 1: Spawalność stali, Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.

J. Pacyna: Stal na wyroby hutnicze, tom II Półwyroby i wyroby płaskie, Wydawnictwa Rolls-Rolls, Kraków 2016.

www.ssab.com

www.thyssenkrupp-steel.com

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>