Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej

Main Article Content

Natalia Pocica
Lechosław Tuz

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki oceny makro- i mikrostruktury złączy zgrzewanych wybuchowo poddanych obróbce cieplnej. Materiałem podstawowym do wykonania platerów była stal niestopowa P355NH, a materiałami nakładanymi były stale austenityczne 316L i 254SMO oraz stal superduplex SAF2507. Ocenie poddano mikrostrukturę stali podłoża oraz nakładanych powłok ze szczególnym uwzględnieniem miejsca połączenia. Badania przeprowadzono na zgładach metalograficznych w przekroju poprzecznym złącza z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej. Dodatkowo, w celu określenia właściwości mechanicznych złączy wykonano pomiary twardości. 

Evaluation of microstructure and selected mechanical properties of explosive welded joints after heat treatment 

Abstract

The paper presents results of macro- and microstructure evaluation of explosive welded joints after heat treatment. As the base plate was non-alloyed steel P355NH. The cladder plate were two austenitic steels (316L and 254SMO) and super duplex steel (SAF2507). The microstructure testing was carried out near to fusion line on the side of base plate and cladder plate. The evaluation was carried out in the cross sections of joints. To assess the mechanical properties changes before and after heat treatment, the hardness measurement was done. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
N. Pocica and L. Tuz, “Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 4, Apr. 2016.
Section
Original Articles

References

Babul W., 1980: Odkształcenie metali wybuchem. Wyd. Naukowo Techniczne, Warszawa.

Pocica A., Bański R., Waindok P., Szulc Z., Gałka A., 2008: Wpływ czasu obróbki cieplnej na własności bimetalu tytan-stal. XVI Międzynarodowa Konferencja ,,Spawanie w energetyce. Opole-Jarnołtówek 23-25 kwiet- nia 2008, Opole.

Walczak W., 1989: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>