Obróbka cieplna zgrzewanych wybuchowo bimetali ze stali austenitycznych; The heat treatment process of the bimetallic joint made by explosive cladding method

Main Article Content

Anna Pocica
Michał Najwer

Abstract

Przedstawiono wyniki badań bimetalu ze stali austenitycznych ASME SB-625- ASME SA-240 316Ti uzyskanego przez zgrzewanie wybuchowe. Bimetal poddano wyżarzaniu w temperaturze 610°C przez 90 min i w temperaturze 910°C przez 30 min. Dla otrzymanych złączy wykonano badania właściwości mechanicznych, obejmujące próby ścinania, zginania, określenie wytrzymałości na rozciąganie, badanie udarności, badania struktury oraz pomiary mikrotwardości. na podstawie tych badań oceniono jakość uzyskanego połączenia, a także określono wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości złącza. Stwierdzono, że w wyniku zgrzewania następuje umocnienie w strefie złącza, a zastosowana obróbka cieplna nie spowodowała spadku twardości w strefie połączenia, w związku z czym przeprowadzenie tego typu zabiegów wydaje się niecelowe.

Abstract

Presented results of test of the bimetallic joint: austenitic stainless steel ASMESB-625+austenitic stainless steel ASMESA-240 316Ti, produced by explosive cladding method. Manufactured joint was stress relief annealed at 610°C with holding time of 90 min as well as normalized at 910°C with holding time of 30 min. Joints were tested in aim to check its mechanical properties, including: shear test, bend test, tensile test, impact tests, microstructure and micro-hardness measurements. Basis on performed tests, evaluated quality of manufactured joint as well as determined influence of heat treatment for its structure and properties. Concluded that due to the influence of explosive cladding, follow hardening of bond zone. The heat treatment does not reduce hardness of the bond zone, therefore process of heat treatment is needless for that joint. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Pocica and M. Najwer, “Obróbka cieplna zgrzewanych wybuchowo bimetali ze stali austenitycznych; The heat treatment process of the bimetallic joint made by explosive cladding method”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 5, May 2014.
Section
Articles

References

Blicharski M.: Inżynieria materiałowa: Stal. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2009.

Certyfikat nr 310042784-1 z dnia 03.05.2012

Certyfikat nr 94394 z dnia 20.09.2011

Dobrzański L.: Zasady doboru materiałów inżynier-
skich z kartami charakterystyk. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.

Dyja H., Maranda A., Trąbiński R.: Zastosowanie technologii wybuchowych w inżynierii materiałowej. Politechnika Częstochowska – Wydawnictwo. Częstochowa 2001.

Pocica A., Bański R., Waindok P., Szulc Z., Gałka A.: Wpływ czasu obróbki cieplnej na właściwości bimetalu tytan-stal, XVI Międzynarodowa Konferencja ,,Spawanie w energetyce”. Opole-Jarnołtówek 23-25 kwietnia 2008, Opole 2008.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1989.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>