Polacy w historii spawania

Main Article Content

Anna Pocica

Abstract

W artykule zaprezentowano sylwetki inżynierów i badaczy, którzy mieli największy wpływ na rozwój spawalnictwa w Polsce w okresie międzywojennym. Przedstawiono ich biografie, w tym największe osiągnięcia zawodowe. 

Poles in the history of welding 

The article presents the profiles of engineers and researchers, who have had the greatest impact on the development of welding in Poland in the interwar period. They present their biographies, including the largest professional achievements. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Pocica, “Polacy w historii spawania”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 4, Apr. 2016.
Section
Original Articles

References

Królikowski L.: Kilka nowych szczegółów dotyczących życia i działalności Stanisława Olszewskiego. Przegląd Spawalnictwa, 1989, nr 6 s. okładka II.

Wróblewski A.: Fragetowe łyżeczki. Czytelnik, Warszawa, 1955, s. 226

Memoire descriptf d`un procd appl Electrohephaeste par N.N. Benardos et Stanislas Olszewski pour le travail des mtauxet metalloides par application di recte du courant lectrique. Patent nr 171596 z 10 października 1885.

Buczyński L.: W 100 rocznicę wynalezienia procesu łączenia metali za pomocą łuku elektrycznego. Przegląd Spawalnictwa, 1986, nr 1, s. 17-22.

Sprawozdania z posiedzeń stowarzyszeń technicznych. Sekcja Techniczna Warszawska. Przegląd Techniczny, 1899, nr 20, s. 341.

Orłowski B.: Poczet wielkich inżynierów. Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa, 1966, s.115-117.

Nechay J.: Życiorys. Monografia działalności naukowej Stefana Bryły. WNT, Warszawa, 1959, s.13-23.

J. B.: Studium porównawcze spawania acetylenowego i elektrycznego. Spawanie i Cięcie Metali, 1933, nr 8, s. 116-119.

Bryła S.: Most żelazny spawany elektrycznie na rzece Słudwi pod Łowiczem. Spawanie i Cięcie Metali, 1929, nr 11, s. 186-194.

Poniż V.: Dziesięciolecie spawania konstrukcji stalowych w Polsce. Przegląd Techniczny, 1937, nr 13, s. 451-455.

Kołakowski B.: Kilka słów o montażu konstrukcji spawanych gmachu PKO w Warszawie. Przegląd Spawalnictwa, 1952, z.1, s. 10-14.

Bryła S: Najwyższy stalowy budynek szkieletowy w Polsce. Czasopismo Techniczne, 1934, nr 1, s. 6-10.

Lassociński J.: Bolesław Szupp i Józef Pilarczyk: Oni kładli podwaliny Instytutu. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 1995, nr 4, s. 7-17.

Elektrody Baildon. Wyd. Huta Pokój Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. Katowice, 1935, s.34-40.

Jaros J.: Pilarczyk Józef. Słownik biograficzny techników polskich. Wyd. NOT-SIGMA, Warszawa, 1989, t. I, s. 115-116.

Nekanda-Trepka L.: Sznerrr Alfred. Słownik biograficzny techników polskich. Wyd. NOT-SIGMA, Warszawa, 2000, t. XI, s. 155-156.

Przemysł tlenowy w Polsce. Spawanie i Cięcie Metali, 1930, nr 1, s.21-22

Pocica A. : Techniki i technologie spawalnicze na ziemiach polskich

do 1939r. Studia i monografie z 418. Politechnika Opolska, Opole 2015.

Lassociński J.: Stowarzyszenie dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w Polsce. Słownik polskich towarzystw naukowych, t. II, cz.2, Wyd. PAN, Warszawa, 1994, s. 174-178.

Nekanda-Trepka L.: Dobrowolski Zygmunt. Słownik biograficzny techników polskich. Wyd. NOT-SIGMA, Warszawa, 1995, t. VI, s. 31-33.

Po 10 latach. Spawanie i Ciecie Metali, 1938, nr 1, s. 2.

Pocica A., Nowak A.: Inżynier Piotr Teodor Tułacz. Przegląd Spawalnictwa, 2005, nr 6, s. 8-9.

Tułacz P.: Postępy w dziedzinie spawania acetylenowego złącz szynowych. Odczyt wygłoszony na III Międzynarodowym Kongresie Szynowym w Budapeszcie we wrześniu 1935. Spawanie i Cięcie Metali, 1935, nr 12, s. 210-216.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>