Research on the properties braze-welded joints aluminum with steel using filler metals on Al and Zn matrix

Main Article Content

Tomasz Wojdat
Pawel Kustron
Artur Lange
Izabela Łącka

Abstract

The problems related to joining thin sheets of galvanized steel with aluminum alloy 5754 was presented in this article. The joints were made by low-energy CMT method at robotized set-up using ller metals on aluminum (AlSi5) and zinc (ZnAl15) matrix. The results of the visual and metallographic tests of overlap joints con rm their high quality, without any evidence of a zinc coating near the weld. The results of the shear strenght of overlap joints are also presented, depending on the type of used ller metals. Finally, the signi cant effect of the use of lower melting temperature ller metal to obtain joints with higher mechanical strenght was demonstrated. 


in polish

Badania właściwości złączy lutospawanych aluminium ze stalą wykonanych przy użyciu spoiw na bazie Al i Zn

W artykule przedstawiono problematykę związaną z łączeniem cienkich blach ze stali ocynkowanej, które lutospawano ze stopem aluminium 5754. Złącza wykonano niskoenergetyczną metodą CMT na stanowisku zrobotyzowanym przy użyciu spoiw na bazie aluminium (AlSi5) oraz cynku (ZnAl15). Wyniki badań wizualnych i metalogra cznych złączy zakładkowych potwierdzają ich wysoką jakość, bez śladów naruszenia powłoki cynkowej w pobliżu spoiny. Przedstawiono również wyniki wytrzymałości na ścinanie złączy zakładkowych w zależności od rodzaju użytego spoiwa. Wykazano, że użycie spoiwa o niższej temperaturze topnienia umożliwia uzyskanie złączy o większej wytrzymałości mechanicznej. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Wojdat, P. Kustron, A. Lange, and I. Łącka, “Research on the properties braze-welded joints aluminum with steel using filler metals on Al and Zn matrix”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 7, Jul. 2017.
Section
Original Articles

References

Górka J., Kupiec K.: Technologia lutospawania TIG stalowych ocynkowanych blach karoseryjnych, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4/2009, s. 62-66.

Klimpel A., Czypryński A., Górka J.: Lutospawanie metodą GMA cienkich blach ocynkowanych, Przegląd Spawalnictwa 8-9/2004, s. 81-85.

Matusiak J., Czwórnóg B.: Niskoenergetyczne procesy spawania łukowego w osłonie gazów do łączenia cienkich blach stalowych, Hutnik – wiadomości hutnicze 2008.

Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: Ocena wydajności spawania niskoenergetycznego procesu SpeedRoot w pozycji PG, Przegląd Spawalnictwa, nr 12/2011.

Białucki P., Ambroziak A., Derlukiewicz W., Lange A., Glezman M.: Właściwości złączy lutospawanych aluminium ze stalą, Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2013, s. 40-44.

Jakubowski J., Bober M., Rudaś T.: Struktura złączy lutospawanych metodą CMT stali ocynkowanej ogniowo, Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2013, s. 45-49.

Himmelbauer K.: The CMT process – a revolution in welding Technology, IIW Doc. no. XII- 1875-05.

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy. [9] PN-EN 485-2:2016-10 Aluminium i stopy aluminium – Blachy, taśmy i płyty – Część 2: Własności mechaniczne.

PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium – Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie – Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów.

PN-EN ISO 3677:2016-12 Spoiwa do lutowania miękkiego i twardego–Oznaczenie.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>