Numerical analyses methods of complex welded structures

Tomasz Kik, Marek Slováček

Abstrakt


The article presents calculation methods used in numerical analyses of welded structures made from many elements and joints. Presented simulation methods used in modern FEM software are successfully used from longer time for industrial application of SYSWELD. This article described also an example of shrinkage method calculations as modern approach to the calculation problem of complex welded constructions which allows to smooth and fast optimize the welding process to achieve the distortion minimalization. 


in polish

Metody analiz numerycznych procesów spawania złożonych konstrukcji

W artykule przedstawione zostały metody obliczeniowe stosowane w analizach numerycznych procesów spawania konstrukcji złożonych z wielu elementów i złączy spawanych. Opisane zostały metody obliczeniowe stosowane w nowoczesnym oprogramowaniu wykorzystującym metodę elementów skończonych i stosowane z powodzeniem od dłuższego czasu w przemysłowych aplikacjach programu SYSWELD. Przedstawiony został również przykład prowadze- nia analiz techniką shrinkage jako nowoczesnego podejścia do zagadnień obliczeniowych złożonych konstrukcji spawanych, pozwalającego na sprawną i szybką optymalizację procesu spawania w celu minimalizacji odkształceń konstrukcji. 


Słowa kluczowe


Sysweld; FEM; numerical analyses; shrinkage method; Sysweld; distortions

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Welding simulation user guide, Sysweld manual ESI Group, 2016.

M. Slováček, T. Kik: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Cz. 1, Wstęp do zagadnienia symulacji numerycznych procesów spawania, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2015, R. 59 nr 4, s. 42–47

M. Slováček, M. Vaněk, T. Kik: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Część 2 – metodologia i walidacja, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2015, R. 59 nr 5, s. 38–43

T. Padma Kumari, S. Venkata Sairam: Finite Element Analysis of EBW Welded Joint Using SYSWELD, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, vol. 3, Issue 2, February 2013.

F. Kong, J. Ma, R. Kovacevic: Numerical and experimental study of thermally induced residualstress in the hybrid laser–GMA welding process, Journal of Materials Processing Technology 211, (2011), pp. 1102–1111.

T. Kik, M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk: Numerical Analysis of Residual Stresses and Distortions in Aluminium Alloy Welded Joints, Applied Mechanics and Materials, Vols. 809–810, pp. 443–448

DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.443

J. Devaux, J. B. Leblond, J. M. Bergheau: Numerical study of the plastic behaviour of a low alloy steel during phase transformation, Proc. Of 1st Int. Conf. On Thermal Process Modelling and Computer Simulation, J. of Shanghai Jiaotong University, Vol. E–5, N°1, 2000, pp. 206–212.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i5.762

Refbacks

  • There are currently no refbacks.