Numerical analyses methods of complex welded structures

Main Article Content

Tomasz Kik
Marek Slováček

Abstract

The article presents calculation methods used in numerical analyses of welded structures made from many elements and joints. Presented simulation methods used in modern FEM software are successfully used from longer time for industrial application of SYSWELD. This article described also an example of shrinkage method calculations as modern approach to the calculation problem of complex welded constructions which allows to smooth and fast optimize the welding process to achieve the distortion minimalization. 


in polish

Metody analiz numerycznych procesów spawania złożonych konstrukcji

W artykule przedstawione zostały metody obliczeniowe stosowane w analizach numerycznych procesów spawania konstrukcji złożonych z wielu elementów i złączy spawanych. Opisane zostały metody obliczeniowe stosowane w nowoczesnym oprogramowaniu wykorzystującym metodę elementów skończonych i stosowane z powodzeniem od dłuższego czasu w przemysłowych aplikacjach programu SYSWELD. Przedstawiony został również przykład prowadze- nia analiz techniką shrinkage jako nowoczesnego podejścia do zagadnień obliczeniowych złożonych konstrukcji spawanych, pozwalającego na sprawną i szybką optymalizację procesu spawania w celu minimalizacji odkształceń konstrukcji. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Kik and M. Slováček, “Numerical analyses methods of complex welded structures”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 5, May 2017.
Section
Articles

References

Welding simulation user guide, Sysweld manual ESI Group, 2016.

M. Slováček, T. Kik: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Cz. 1, Wstęp do zagadnienia symulacji numerycznych procesów spawania, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2015, R. 59 nr 4, s. 42–47

M. Slováček, M. Vaněk, T. Kik: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Część 2 – metodologia i walidacja, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2015, R. 59 nr 5, s. 38–43

T. Padma Kumari, S. Venkata Sairam: Finite Element Analysis of EBW Welded Joint Using SYSWELD, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, vol. 3, Issue 2, February 2013.

F. Kong, J. Ma, R. Kovacevic: Numerical and experimental study of thermally induced residualstress in the hybrid laser–GMA welding process, Journal of Materials Processing Technology 211, (2011), pp. 1102–1111.

T. Kik, M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk: Numerical Analysis of Residual Stresses and Distortions in Aluminium Alloy Welded Joints, Applied Mechanics and Materials, Vols. 809–810, pp. 443–448
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.443

J. Devaux, J. B. Leblond, J. M. Bergheau: Numerical study of the plastic behaviour of a low alloy steel during phase transformation, Proc. Of 1st Int. Conf. On Thermal Process Modelling and Computer Simulation, J. of Shanghai Jiaotong University, Vol. E–5, N°1, 2000, pp. 206–212.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>