Symulacja numeryczna wpływu zmian warunków technologicznych na rozkład naprężeń i odkształceń wymiennika ciepła

Main Article Content

Bernard Wyględacz
Tomasz Kik

Abstract

W artykule tym przestawiono wpływ kolejności spawania oraz temperatury podgrzania wstępnego na rozkład naprężeń i odkształceń w modelowym elemencie rurowego wymiennika ciepła. Analizie poddano wpływ kolejności spawania oraz podgrzewania wstępnego elementów płyty sitowej z rurami wymiennika. Do symulacji użyto oprogramowania SYSWELD grupy ESI Group, pozwalającego na nieliniowa analizę zjawisk termicznych, mechanicznych i metalurgicznych występujących w procesie spawania z wykorzystaniem metody elementów skończonych. 

Numerical Simulation of technological conditions influence on stress and distortion distribution in heat exchanger 

In this article influence of welding order and preheating on stress and distortion distribution in showcase element of shell and tube heat exchanger is presented. Welding sequence and preheating influence on tube sheet tubes joints was analyzed. Simulations were conducted with SYSWELD software from ESI Group. This software allows nonlinear analysis of thermal, mechanical and metallurgical phenomena during welding with use of finite element method. 



Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
B. Wyględacz and T. Kik, “Symulacja numeryczna wpływu zmian warunków technologicznych na rozkład naprężeń i odkształceń wymiennika ciepła”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 5, May 2016.
Section
Original Articles

References

M. SlováÄek, T. Kik: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Cz. 1, Wstęp do zagadnienia symulacji numerycznych procesów spawania.; Biul. Inst. Spaw. Gliwice 2015 R. 59 nr 4.

M. SlováÄek, T. Kik: Wykorzystanie wirtualnych symulacji numerycznych procesów spawania w sektorze energetycznym; Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy, Bełchatów 2015.

Goldak J.A., Oddy A., Gu M., Ma W., Mashaie A., Hughes E: Coupling heat transfer, microstructure evolution and thermal stress analysis in weld me- chanics; IUTAM Symposium. Mechanical Effects of Welding, Lulea Sweden.

M. SlováÄek, T. Kik: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Cz. 2, metodologia i walidacja.; Biul. Inst. Spaw. Gliwice 2015 R. 59 nr 5.

ESI Group: SYSWELD reference manual, digital version SYSWELD 2015.2.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>